Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolan, förskolan eller skolbarnsomsorgen kan du lämna ett klagomål.

Lämna klagomål

Steg 1

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, bör du framföra det. Det finns många du kan prata med, t.ex. klasslärare/mentor eller skolexpeditionen.

Oavsett vem du vänder dig till med din synpunkt kan du få hjälp att komma i kontakt med rätt person. Tillsammans försöker vi sedan komma tillrätta med det som din synpunkt handlar om.

Steg 2

Om du inte tycker att du får hjälp av dem, eller om du anser att problemet är allvarligt, kan du lämna in ett klagomål till skolledningen — gärna skriftligt. Du kan ta kontakt med rektorn direkt, eller lämna en synpunkt/klagomål via kommunens synpunkts/klagomålshantering

Du får då svar på att vi mottagit din synpunkt och information om vad som händer härnäst. Rektor eller förskolechef ansvarar för att klagomålet utreds och att du får ett svar.

Steg 3

Om du inte är nöjd med skolledningens insatser kan du vända dig till bildningsförvaltningens centrala kansli som ser till att din synpunkt registreras och att du får en återkoppling. Chefen för den rektor/förskolechef du varit i kontakt med ansvarar för att du får ett svar.

Till synpunkts/klagomålshantering

Om du anser att skolan inte har följt gällande bestämmelser kan du även vända dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet. Barn- och elevombudet arbetar endast med kränkande behandling, medan Skolinspektionen kan utreda både kränkande behandling och andra brister i hur skolan efterlever lagar och regler. Det räcker med att du gör en enda anmälan, även om du vill vända dig till båda myndigheterna.

Kontaktuppgifter

Skolinspektionen
Tfn. 08-586 080 00
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

Barn- och elevombudet
Tfn. 08-586 080 00
E-post: beo@skolinspektionen.se
beo.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.