Kulturskolans intresseförening

Intresseföreningen har som målsättning att stödja musikskolans verksamhet. Detta gör man på olika sätt, bl a genom att hjälpa till vid konserter och andra arrangemang. Man delar även ut årliga musikstipendier till elever i musikskolan.

Medlemskap i föreningen får man genom en avgift på 100 kr/läsår.
Observera att alla medlemmar i hushållet kan bli medlem för endast en avgift. Sätt in 100 kr på postgironr: 359012-2 och skriv vilka personer som önskar vara medlemmar, viktigt är att skriva med namn på elever i musikskolan.

För ytterligare information om föreningen kontakta någon ur styrelsen.
Telefonnr till styrelsens ledamöter kan du få via kulturskolan,
e-post: erik.larsson@herrljunga.se


I styrelsen finns följande personer
Ordförande: Malin Aspenes
Kassör: Patrik Josefsson
Sekreterare: Sara Johansson

Ledamöter:
Anna Sandin
Ilse Supply