Kulturskolans personal

Musikskolechef Erik Larsson
Telefon: 0513 - 170 16
Mobil: 0709 - 165 63
E-post: erik.larsson@vargarda.se

Herrljunga Musikskola
Box 201
524 23 Herrljunga

Telefon personal: 0513 - 173 20

Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 7
524 30 Herrljunga

_____________________________________

Yngve Edstam
Rockskola, elgitarr, elbas och trummor
Tfn: 070-347 85 10
Yngve.edstam@herrljunga.se

Marie Frii
Klarinett, saxofon, tvärflöjt, gitarr och blåsklass
Tfn: 070-624 05 86
Marie.frii@herrljunga.se

Ida Johammar
Sång, kör och rytmik
Tfn: 070-639 87 24
Ida.johammar@herrljunga.se

Helena Samuelsson
Piano
Tfn: 070-609 83 09
Helena.samuelsson@herrljunga.se

Lars Börjesson
Fiol, cello och stråkklass
Tfn: 072-716 26 96
Lars.borjesson@herrljunga.se

Joakim Nilsson
Trumpet, trombon, blåsklass
Tfn: 076 877 01 78
joakim.nilsson@vargarda.se

Lena Magnusson
Tfn:
lena.magnusson@herrljunga.se

Sara Hammarberg Kulneff
Tfn: 073 326 14 79
sara.hammarbergkulneff@herrljunga.se