Om oss och våra kurser

Verksamheten riktar sig till barn, ungdomar och vuxna.

Undervisningen är till största delen förlagd till Kulturskolans lokaler på Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga. Viss undervisning sker i andra lokaler.

Lektionstid för de flesta kurser är 20 - 60 min per vecka, enskilt eller i grupp, minst 26 lektionstillfällen per läsår. För kurser som Bild och Form eller Författarskola, som arbetar med längre lektionstider, kan antalet lektiontillfällen vara något färre.

Stråk- och blåsinstrument kan hyras den första tiden. Reparationer och förbrukningsmaterial, till exempel strängar och rörblad betalas av eleven.
Musikskolan hyr inte ut följande instrument: Piano, gitarr, elgitarr, elbas, trummor eller blockflöjt.

Noter betalas av eleven och anskaffas i samråd med läraren.

I Herrljunga Kulturskola gäller alltid:

  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Tvätta händerna före lektion.

Är du osäker, fråga din lärare.

Dans

Alla kan anmäla sig till Dans. Grupper formas utifrån de åldersgrupper där antalet anmälningar är störst. Man träffas en gång i veckan.

Körsång

Körerna håller till i Kulturskolans lokal på Norra Kyrkogatan 7.

Sång

Sångundervisningen sker enskilt eller i liten grupp.

Fiol och cello

Från årskurs 1 gruppundervisning i Stråklek. Från årskurs 3 i huvudsak individuell undervisning.

Stråkinstrument finns att hyra.

I Stråklek får man på ett lekfullt sätt upptäcka det roliga i att spela ett instrument. Vi sjunger, spelar, rör på oss och har kul tillsammans.

Individuell undervisning kan vara enskilt eller i en liten grupp. Orkester- och/eller ensmblespel ingår.

Tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon och elbas

Från årskurs 2 gruppundervisning i Blåsklass. Efter två år övergång till individuell undervisning.

Blåsinstrument finns att hyra.

Blåsklass är en verksamhet där flera lekfulla moment som sång, rytmik och spel på olika instrument ingår. Alla spelar tillsammans i en stor grupp samt uppdelade i mindre grupper instrumentvis.

Individuell undervisning kan vara enskilt eller i en liten grupp. Orkester- och/eller ensmblespel ingår.

Piano, blockflöjt, gitarr, elgitarr, bas och trummor

Från årskurs 3. Individuell undervisning

Bild och Form

Från och med årskurs 4. Teckning, måleri, skulptur

Rockband

Spela tillsammans med andra i ett band.
Man bör först ha spelat några terminer på sitt instrument.

Om man vill anmäla ett helt band, anmäler sig var och en i bandet till "Rockband" och skriver i sin anmälan vilka man vill spela ihop med.

Författarskola

Skriv noveller, romaner, artiklar m.m. Lär dig hur en författare tänker och arbetar.
Från årskurs 5. Kursen anordnas i samarbete med Vårgårda Musikskola och genomförs en termin i taget när det finns tillräckligt många anmälda.