Artikeln publicerades 21 februari 2020

Invigning av Herrljunga kulturskola

Personal från kulturskolan med var sitt musikinstrument

Kulturskolans personal: Lars Börjesson, Yngve Edstam ,Ida Johammar, Lena Blomdahl, Marie Frii och Helena Samuelsson

Lördag den 29 februari kl. 11-13 invigs Herrljunga kulturskola som tidigare kallats Herrljunga musikskola.

Du är varmt välkommen till invigningen av Herrljunga kulturskola! Klockan 11 inleds firandet med tal av bildningschef Annica Steneld, bandklippning och avtäckning av skylt.

Därefter visar kulturskolan sin verksamhet som utökat till fler konstformer som till exempel dans och bild. Kulturskolans intresseförening bjuder även på fika.

Datum och tid: 29 februari kl. 11-13

Plats: Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga

Musikskola blir kulturskola

September 2019 beslutade Bildningsnämnden att revidera sitt reglemente där musikskolan får en ändrad inriktning till kommunal kulturskola. En kulturskola är en organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns som frivillig regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdom efter skoldagens slut.