Artikeln publicerades 14 april 2020

Kunskapskällan börjar införa vissa prov på plats

Kunskapskällan

Med start från tisdag 14 april så kommer elever på gymnasieskolan Kunskapskällan kallas in i mindre grupper, vid olika tillfällen under skoldagen, för att göra prov, uppgifter eller moment som vi anser inte kan eller bör göras på distans. Detta för att eleverna ska kunna genomföra praktiska moment, särskilda prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning.

Vi kommer att se till att eleverna inte är samlade så många i taget, och dessutom utspridda i skolan och/eller andra lokaler, enligt de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten, säger rektor Thereze Gunnarsson.

Självklart gäller fortsatt samma riktlinjer som tidigare:

  • Du som är sjuk eller har symptom stannar hemma. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till skolan.
  • Du som tillhör en riskgrupp, eller ändå är väldigt orolig för att träffa andra, hör av dig till Kunskapskällan, så kommer vi fram till en bra lösning tillsammans.

Den allra störta delen av undervisningen sker dock fortsatt på distans tills vidare.