Artikeln publicerades 17 augusti 2020

Bildningsförvaltningen lyssnade till föredrag om Barnkonventionen

Sedan den första januari är FN:s barnkonvention också svenskt lag.

För att få mer kunskap om vad detta innebär i praktiken, framför allt i skolans värld, så ordnades på måndag förmiddag en utbildningsdag riktad till Bildningsförvaltningens personal. Föreläsaren Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg i Region Kronoberg, talade bland annat om barnkonventionens syn på barnets rättigheter, och hur detta påverkar arbetet i skolan.

– Det har varit en väldigt givande dag för vår personal, med ett mycket lärorikt och inspirerande föredrag, säger Annica Steneld, bildningschef i Herrljunga.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. 196 länder har ratificerat konventionen. Den ger en definition av vilka rättigheter barn har, och säger vad som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter.

Föreläsningen hölls i Kunskapskällans aula, där maximalt 50 personer kunde delta på plats, för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Övrig personal kunde följa föredraget digitalt på sina respektive enheter.

Barn på gunga

Sedan första januari är Barnkonventionen svensk lag, och om detta handlade en föreläsning som riktade sig till Bildningsförvaltningens personal i Herrljunga på måndagen. Foto: Pixaby.