Artikeln publicerades 2 november 2020

En manifestation för allas lika värde på Herrljungas skolor

Regnbågsflaggan mot en ljusblå himmel

Måndagen den 2 november kommer det att flaggas med regnbågsflaggor vid skolorna i Herrljunga kommun.

Vi flaggar idag med regnbågsflaggan utanför kommunhuset samt på flera av våra skolor runt om i kommunen för att uppmärksamma vårt arbete med likabehandlingsplaner och plan mot kränkande behandling , säger bildningschef Annica Steneld.

Bildningsförvaltningen vill sätta fokus på de likabehandlingsplaner som varje år tas fram på varje förskola och skola i kommunen, och som just den 2 november kommer att presenteras för Bildningsnämnden, som då har sammanträde.

Våra förskolor och skolor gör ett stort arbete för att förebygga kränkning och diskriminering. Dessutom är det ett krav enligt skollagen att vi årligen ska upprätta och arbeta efter våra likabehandlingsplaner.

Från Bildningsförvaltningen ser man regnbågsflaggan som en viktig symbol för detta arbete.

Vi har en värdegrund som ju säger att människor har ett lika värde, oavsett vad man tror på eller vem man älskar, säger Annica Steneld. Det här handlar inte om sexualitet, utan att varje individ har rätt till sin egen identitet, att få vara den man är helt enkelt.

Vi vill nå ut med ett tillåtande perspektiv och därför gör vi den här manifestationen.