Artikeln publicerades 16 september 2022

Rörelse på rast

Nu startar projektet Rörelse på rast, som Horsbyskolan åk 4–6 och Mörlandaskolan i Herrljunga kommun deltar i.

Två barn hoppar

Rörelse på rast genomförs av RF SISU Västra Götaland, på uppdrag av skolförvaltningarna i Vårgårda, Herrljunga, Lerums och Alingsås kommuner. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Alingsås och kom till i en dialog mellan cheferna för skolförvaltningarna i de fyra kommunerna och Sparbanksstiftelsen. Det riktar sig till skolor i de fyra kommunerna och syftar till att få fler elever att röra sig på rasterna, dels för att förbättra resultaten i skolan, men även för att skapa intresse att aktivera sig i någon idrottsförening. Projektet riktar sig till en början främst till elever på låg- och mellanstadiet, men kommer även att inkludera elever på högstadiet.

Projektet börjar med en pilot under läsåret 2022/2023, sedan erbjuds alla skolor i de fyra kommunerna att vara med. Projektet är tänkt att löpa över flera år och har inte något egentligt slutdatum.