Artikeln publicerades 10 oktober 2022

Sparbanksstiftelsen satsar över 2 000 000 kr på att få barn i rörelse i skolorna

Den 3 oktober drog projektet Rörelse på rast igång. Tillsammans med skolförvaltningarna i kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum, Vårgårda och RF-SISU Västra Götaland så har nu 14 skolor startat upp arbetet. Syftet är att få fler elever att röra sig på rasterna, men även att stärka den sociala miljön i skolan och att skapa intresse för att aktivera sig på fritiden. Projektet riktar sig till en början främst till elever på låg- och mellanstadiet, men kommer också att inkludera elever på högstadiet.

Rörelse på rast genomförs av RF- SISU Västra Götaland, på uppdrag av skolförvaltningarna i kommunerna. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Alingsås.

Vi börjar med en pilot under läsåret 2022/2023, sedan erbjuds alla skolor i de fyra kommunerna att vara med. Rörelse på rast är tänkt att löpa över flera år och har inte något tydligt slutdatum.

De som tidigt kan få in rörelse som en naturlig del i vardagen har allt att vinna på det. Genom de fantastiska aktivitetsledarna som ansvarar ute på skolorna för att inspirera barnen så hoppas vi att bryta invanda mönster både socialt och fysiskt, säger Camilla Parkell, Projektledare RF-SISU Västra Götaland.

Skolor som deltar

Alingsås kommun
• Nolbyskolan
• Noltorpsskolan
• Lendahlsskolan
• Stadsskogenskolan
• Stora Mellby skola

Herrljunga kommun

• Horsbyskolan
• Mörlandaskolan

Vårgårda kommun

• Hols skola
• Lindbladsskolan

Lerums kommun

• Almekärrskolan
• Hästhagenskolan
• Röselidsskolan
• Östads skola