Artikeln publicerades 23 januari 2023

Välkommen på ABC-föräldrakurs!

Vill du stärka relationen med ditt barn och få tips och verktyg i ditt föräldraskap? Passa på att gå ABC-föräldrakurs!

ABC-kurs

Vi hälsar alla föräldrar till barn 3–12 år varmt välkomna till vår kommande serie gruppträffar om föräldraskap. På träffarna varvar vi diskussioner, filmer och övningar baserat på den senaste forskningen inom föräldraskap och barns utveckling.

Träffarna är gratis, och vi bjuder på kaffe, dryck och tilltugg.

De fyra träffarna behandlar följande:

Träff 1 – VISA KÄRLEK
Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?
Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN
Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER
Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Vi träffas på Herrljunga familjecentrals öppna förskola, mitt emot BVC.
Anmäl dig till: maria.akerblad@herrljunga.se
Antalet platser är begränsat.

DET HÄR ÄR ABC – ALLA BARN I CENTRUM

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3–12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN’s barnkonvention.

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.