Artikeln publicerades 3 februari 2023

Kunskapskällans elever på praktik

Filip Persson är intresserad av programmering och ville jobba praktiskt, så hans gymnasieval föll på Kunskapskällans industritekniska program.

Filip Persson

Filip går i ettan på IN (industritekniskt) med inriktning på verkstadsindustri, och har redan fått prova på många praktiska moment som finns i utbildningen. För tillfället praktiserar han på IMI Hydronic, i Ljung.

En normal skoldag börjar med att eleverna träffas på IMI för en teoretisk genomgång, för att senare på dagen gå ut på arbetspraktik. Under de två första åren praktiserar man på fyra olika företag i kommunen, Blomdahls mekaniska, Lesjöfors, IMI och Pipelife. Inför sista året gör eleven ett val av praktikplats och då stannar man på samma företag under hela 3:an.

Endast grundämnena läses i skolan, vilket görs tillsammans med andra program som också har få elever.

Från början trodde inte jag att det skulle vara så mycket svår programmering och matte som det faktiskt är. Det är kul och stimulerande att få den utmaningen säger Filip.

1–2 dagar i veckan går vi i skolan och läser grundämnena, så resten av tiden är jag antingen på IMI i deras lektionssalar eller ute på praktikplats hos lokala företag, berättar Filip.

Filip är hittills mycket nöjd med sitt val av både utbildning och skola.

För mig är det väldigt nära till IMI där jag tillbringar den största delen av min utbildning vilket är en stor fördel, men även lugnet i skolan är ett stort plus. Det finns alltid en tyst plats att sitta på och alla sköter sig väldigt bra i skolan, säger Filip.

Filip har siktet inställt på att bli ingenjör och även om han valt ett praktiskt program så finns det goda möjligheter att vidareutbilda sig. Han har själv valt till extra ämnen som krävs för högskoleutbildningar så att han slipper läsa upp dessa efter gymnasiet.

Som det ser ut just nu så är siktet inställt på yrkeshögskolan direkt efter studenten, ifall det inte dyker upp något speciellt erbjudande under skoltiden. Han tror att förutsättningarna att få ett jobb efter skolan är goda.

De som velat ha ett jobb direkt efteråt har alltid kunnat få ett, säger han.

Filip Persson