Artikeln publicerades 22 februari 2023

Rörelse på rast!

Just nu pågår projektet Rörelse på rast i skolor i Herrljunga, Vårgårda, Alingsås och Lerum. Projektet vill uppmuntra till rörelse och socialt umgänge på raster i grundskolan, men även skapa intresse för att aktivera sig på fritiden. Det pågår en pilot under läsåret 2022/2023, sedan erbjuds alla skolor att vara med. Till en början riktas projektet främst till elever på låg- och mellanstadiet.

Fredrik Rörelse på rast

Fredrik Melin är lärare på på Stadsskogenskolan i Alingsås och anser att bollen är barnens favoritredskap.

Ge en boll till ett barn och du kan vara säker på att det genast börjar studsas. Bollen är världens bästa leksak, säger Fredrik. 

Berätta om Rörelse på rast...

Jag kände direkt att vi skulle vara med! Det är jättespännande och vi har ett fint samarbete med projektledare Camilla Parkell och aktivitetsledare Louice Sävenstrand. Jag och Louice brukar hjälpas åt vilket verkligen behövs när 60 barn leker i stationer på konstgräsplanen.

Varför är det viktigt att röra sig på rasten?

Glada barn på rasten ger glada barn i klassrummet. Det skapar gemenskap och förebygger konflikter som annars kan ta lektionstid att lösa. Barnen blir pigga samtidigt som inlärningsförmågan ökar. Vi försöker särskilt locka barn som kanske inte rör sig på fritiden och hoppas att det här kan vara en ingång till föreningslivet.

Det låter fantastiskt Fredrik!

Ja, att se alla aktiva barn på konstgräset eller i dungen ger mig en kick. Ett av våra mål är att öka rörelse i skolan och det här är ett väldigt bra sätt att sparka i gång arbetet. Det här fina projektet hjälper oss steppa upp.

Rörelse på rast genomförs av RF SISU Västra Götaland, på uppdrag av skolförvaltningarna i kommunerna och finansieras av Sparbanksstiftelsen Alingsås. Rörelse på rast är tänkt att pågå under flera år och har inte något bestämt slutdatum.