Artikeln publicerades 9 oktober 2023

Restaurangutbildning på Kunskapskällan certifierad av Visita

Nu är det klart att Restaurang och livsmedelsprogrammet på Kunskapskällan i Herrljunga blivit kvalitetssäkrad och därmed certifierad av branschen. Certifieringen innebär bland annat att utbildningen har ett nära och tätt samarbete med företag i besöksnäringen och på så sätt kan säkra att eleverna får moderna kunskaper anpassade efter dagens krav.

Det känns fantastiskt roligt att vi nu gått i mål med denna process. Vi har egentligen inte behövt ändra hur vi arbetar och utbildar eleverna, men det vi fått göra är en ordentlig genomgång av hur vi hanterar all dokumentation och planer såväl i skolan som i samarbetet med alla våra APL-företag. Nu känner vi att vi har stenkoll på allt, och hur vi dokumenterar det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med våra fina samarbetsföretag, säger rektor Thereze Gunnarsson på Kunskapskällan.

Det är med stor glädje som jag nu konstaterar att Kunskapskällan blir certifierad. Utöver att det ger mer anställningsbara elever stärker det attraktiviteten och kvaliteten på utbildningen, säger Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita.

Ny statistik visar att söktrycket till besöksnäringens utbildningar ökar rejält. Extra populära är utbildningarna som certifierats eller som är i processen att bli certifierade.

Att söktrycket ökar totalt sett är självklart glädjande då kompetensförsörjningen är branschens största utmaning. Att den ökar extra mycket på de certifierade utbildningarna visar att certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel, avslutar Peter Thomelius.

Certifieringsnämndens motivering till Kunskapskällan

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Kunskapskällan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar.