Artikeln publicerades 7 november 2023

Projektet Skola-hem

Under hösten 2023 och våren 2024 pågår projektet Skola-hem. Projektets syfte är att stärka samverkan mellan skola och hem samt hitta lösningar som fungerar för ökad skolnärvaro, dvs att eleverna kommer till skolan, trivs i skolan och på sikt klarar skolan.

Projektets arbetsgrupp består av bildningschef, rektorer, anhörigsamordnare och folkhälsostrateg. Under projektet vill arbetsgruppen få in information från olika berörda grupper, för att bättre förstå hur kommunen kan stötta elever, familjer och personal i skolan. Under hösten kan vi därför vilja träffa dig för en intervju, eller skicka ut frågor via enkät som du gärna får svara på.

Vi uppskattar att du tar dig tid och deltar, det är en viktig del i arbetet för att förbättra förutsättningarna för barn och ungas rätt till skola och utbildning.

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta bildningschef Annica Steneld.