Artikeln publicerades 22 april 2024

Påminnelse om att ansöka om skolskjuts

Vi vill påminna om att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2024-2025.

För att kommunen ska kunna planera skolbussar och turer, behöver du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts inför läsåret 2024-2025. Alla som önskar skolskjuts till höstterminen 2024 måste ansöka om detta.

Ansökan görs via kommunens e-tjänst för ansökan om skolskjuts: skolskjuts.se/applicationportal/sv/herrljunga/

Ditt beslut kommer sedan finnas tillgängligt i kommunens vårdnadshavarportal: https://skolskjuts.se/parentportal/herrljunga

I vårdnadshavarportalen har du sedan möjlighet att uppdatera dina kontaktuppgifter. Var vänlig gör detta så att ni inte missar viktig skolskjutsinformation. Önskar du skolskjuts åt ert barn till hösten så måste du ansöka om detta!

Larssons buss