Avfall och miljö

Årligen uppkommer ungefär 478 kg avfall per person i Sverige. Våra naturresurser är begränsade och mycket av det avfall som slängs skulle istället kunna materialåtervinnas och bli nya produkter.

Vad kan du göra för att minska din miljöpåverkan?

  • Förändra dina konsumtionsmönster. Köp mindre och tänk efter innan du handlar!
  • Sortera ut och lämna ditt farliga avfall på en återvinningscentral
  • Lämna avfall till återvinning (grovavfall till Återvinningscentral, förpackningar till Återvinningsstation)
  • Sortera ut ditt matavfall i separat kärl eller lägg i din kompost.
  • Det som du inte kan sortera ut lägger du i soppåsen, är du duktig på att sortera finns det inte mycket kvar.
Avfallstrappan

Avfallstrappan

I hela EU och Sverige utgår avfallshanteringen ifrån avfallstrappan. Trappan kan tillämpas på alla nivåer i samhället, från lagstiftning till individnivå. Målet är att befinna sig så högt upp i trappan som möjligt.

  • Förebygg uppkomsten avfall. Behöver du verkligen allt du köper?
  • Återanvänd produkter i så stor mån som möjligt. Köp och sälj begagnat.
  • Återvinn sådant som inte kan användas igen.
  • Energiåtervinn sådant som inte kan återvinnas.
  • Deponera det som inte går att återvinna eller energiåtervinna.