Avfallsabonnemang och hämtning

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall. Ju mer du sorterar och återvinner desto lägre blir kostnaden som du betalar för sophämtning. Du väljer själv hur du vill ta hand om ditt matavfall och hur stort kärl för restavfall du vill ha genom att välja avfallsabonnemang. Remondis hämtar ditt hushållsavfall.

Grundavgift

Alla hushåll betalar en grundavgift som täcker kostnader utöver sophämtningen inom avfallshantering i kommunen, t.ex.

  • tillgång till återvinningscentralerna ÅVC Herrljunga, ÅVC Annelund och ÅVC Tumberg
  • miljöriktig hantering av elektronikskrot
  • hantering av farligt avfall på ett miljöriktigt sätt
  • rådgivning.

Grundavgift per hushåll/verksamhet (inkl moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Hushållstyp

Pris per hushåll och år (inkl moms)

En- och tvåfamiljshus

1430

Flerbostadshus

715

Fritidshus

715

Verksamhet

715

Tre abonnemang att välja mellan

Det finns tre olika abonnemangstyper att välja mellan beroende på hur du vill ta hand om ditt matavfall. Abonnemangsavgiften avser hämtning av dina kärl. Kontakta Remondis om du vill beställa nytt eller ändra befintligt avfallsabonnemang.

  • Matavfall
  • Hemkompost
  • Blandat avfall
  • Extratjänst trädgårdsavfall

Matavfall

I abonnemanget Matavfall ingår ett grönt kärl för restavfall, ett brunt ventilerat kärl för matavfall, startpaket och påfyllning av bruna papperspåsar för matavfall två gånger per år.

Bara matavfall får slängas i den bruna påsen. Hamnar exempelvis plast, kapsyler, fimpar, tuggummi eller liknade i den bruna matavfallspåsen kan det leda till att ett helt lass med matavfall inte kan användas till biogas och biogödsel.

I samband med tömning kan Remondis eller kommunen göra stickprov för att kontrollera att det endast finns matavfall i kärlet. Ligger det annat i kärlet kan det leda till ditt abonnemang ändras till Blandat avfall.

Priser abonnemang Matavfall (inkl moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

Pris fritid

140 L

Varannan vecka

1430

572

190 L

Varannan vecka

2145

858

240 L*

Varannan vecka

2860

1430

370 L

Varannan vecka

3575

1716

660 L

Varannan vecka

5720

2574

800 L*

Varannan vecka

7865

---------------

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

Hemkompost

Abonnemanget hemkompost innebär att du som abonnent lägger allt ditt matavfall i en skadedjurssäker varmkompost som du själv köper och ansvarar för.

Vill du hemkompostera ditt matavfall måste du anmäla det till Bygg- och Miljöenheten. Har du redan en hemkompost som är anmäld anger du det när du gör ditt abonnemangsval. Om du idag inte har en godkänd hemkompost men vill börja hemkompostera måste skicka in en anmälan till Bygg- och Miljöenheten.

Priser abonnemang Hemkompost (inkl moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

Pris fritid

140 L

Varannan vecka

1430

572

190 L

Varannan vecka

2145

858

240 L*

Varannan vecka

2860

1430

370 L

Varannan vecka

3575

1716

660 L

Varannan vecka

5720

2574

800 L*

Varannan vecka

7865

---------------

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

Miniservice är en variant av abonnemanget hemkompost där du som avfallsabonnent får ditt restavfallskärl tömt var 8:e vecka och hemkomposterar allt ditt matavfall. Miniservice kräver en anmäld varmkompost, anmälan görs till Bygg- och Miljöenheten.

Priser abonnemang Hemkompost - miniservice (inkl moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

140 L

Var 8:e vecka

286

190 L

Var 8:e vecka

572


Blandat avfall

Abonnemanget Blandat avfall innebär att du slänger matavfall tillsammans med övrigt hushållsavfall. Du lägger avfallet i en vanlig soppåse som du sedan slänger i ditt gröna avfallskärl.

Förpackningar ingår inte i ditt övriga hushållsavfall och ska alltid källsorteras och återvinnas.

Priser abonnemang Blandat avfall (inkl moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

Pris fritid

140 L

Varannan vecka

2860

1144

190 L

Varannan vecka

4290

1716

240 L*

Varannan vecka

5720

2860

370 L

Varannan vecka

7150

3432

660 L

Varannan vecka

11440

5148

800 L*

Varannan vecka

15730

--------------

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.


Säsongshämtning

För de abonennter som har fritidshusabonnemang så sker hämtningen från och med vecka 18 till och med vecka 38, beroende på om man har tömning jämn eller udda vecka. Det går att se i tömningskalendern vilka datum som gäller en enskild adress.

Extratjänst trädgårdsavfall

Tilläggstjänsten Hämtning av trädgårdsavfall passar dig som inte vill eller inte kan kompostera ditt trädgårdsavfall hemma. Mellan vecka 19 och 45 hämtar Remondis trädgårdsavfall hemma hos dig varannan vecka . Ett avfallskärl för trädgårdsavfallet på 370 liter ingår, i det lägger du trädgårdsavfallet som sedan hämtas och komposteras. Kostnad för detta abonnemang är 987 kr per år.

Budad grovsopshämtning

Abonnenter har även möjlighet att mot extra avgift beställa hämtning av grovavfall hemma vid den vanliga soptunnan. Denna tjänst kallas ”budad grovsopshämtning”.

Remondis hämtar helgfria fredagar ojämna veckor året runt. Beställning ska vara Remondis tillhanda senast onsdag ojämn vecka för att komma med samma vecka.

Vid beställning samt frågor kontakta Remondis, se kontaktuppgifter längs ner på sidan.

Budningen gäller: möbler, husgeråd, kläder, kyl och frys samt elektronik. Mindre avfall skall vara hanterbart, buntat eller lagt i märkta sopsäckar. Märkningen på säckarna skall visa typ av avfall t ex metall, brännbart, trä eller deponirest.

Budningen gäller ej: Farligt avfall, bildelar, vvs-utrustning, byggnadsavfall, sten och jord samt avfall som uppstått i samband med tillverkning/handel eller jordbruk.

Storleksguide för avfallskärl

​Alla avfallsabonnenter i kommunen har avfallskärl där hushållsavfalls skall slängas. På den här sidan hittar du måtten för olika storlekar av avfallskärl.

Kärl för restavfall

Skriv tabellbeskrivning här

Volym (liter)

Bredd (cm)

Djup (cm)

Höjd (cm)

140

50

60

100

190

60

75

110

240*

70

75

110

370

75

90

110

660

140

90

130

800*
*Gäller endast befintliga kärl. Det går ej att beställa nya kärl i dessa storlekar.

Kärl för matavfall

Skriv tabellbeskrivning här

Volym (liter)

Bredd (cm)

Djup (cm)

Höjd (cm)

140

50

60

100