Avfallsabonnemang och hämtning

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall. Ju mer du sorterar och återvinner desto lägre blir kostnaden som du betalar för sophämtning. Du väljer själv hur du vill ta hand om ditt matavfall och hur stort kärl för restavfall du vill ha genom att välja avfallsabonnemang. Ragn-Sells KommunPartner hämtar ditt hushållsavfall.

Säsongshämtning 2023

För de abonennter som har fritidshusabonnemang så sker hämtningen från och med vecka 18 till och med vecka 38, beroende på om man har tömning jämn eller udda vecka. Det går att se i tömningskalendern vilka datum som gäller en enskild adress.

De som har hämtning av trädgårdsavfall har hämtningen från och med vecka 18 till och med veckan 44.

Grundavgift

Alla hushåll betalar en grundavgift som täcker kostnader utöver sophämtningen inom avfallshantering i kommunen, t.ex.

  • tillgång till återvinningscentralerna ÅVC Herrljunga, ÅVC Annelund och ÅVC Tumberg
  • miljöriktig hantering av elektronikskrot
  • hantering av farligt avfall på ett miljöriktigt sätt
  • rådgivning.

Grundavgift per hushåll/verksamhet (inkl moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Hushållstyp

Pris per hushåll och år (inkl moms)

En- och tvåfamiljshus

1100

Flerbostadshus

550

Fritidshus

550

Verksamhet

550

Tre abonnemang att välja mellan

Det finns tre olika abonnemangstyper att välja mellan beroende på hur du vill ta hand om ditt matavfall. Abonnemangsavgiften avser hämtning av dina kärl. Kontakta Ragn-Sells KommunPartner om du vill beställa nytt eller ändra befintligt avfallsabonnemang.

  • Matavfall
  • Hemkompost
  • Blandat avfall
  • Extratjänst trädgårdsavfall

Matavfall

I abonnemanget Matavfall ingår ett grönt kärl för restavfall, ett brunt ventilerat kärl för matavfall, startpaket och påfyllning av bruna papperspåsar för matavfall två gånger per år.

Bara matavfall får slängas i den bruna påsen. Hamnar exempelvis plast, kapsyler, fimpar, tuggummi eller liknade i den bruna matavfallspåsen kan det leda till att ett helt lass med matavfall inte kan användas till biogas och biogödsel.

I samband med tömning kan Ragn-Sells KommunPartner eller kommunen göra stickprov för att kontrollera att det endast finns matavfall i kärlet. Ligger det annat i kärlet kan det leda till ditt abonnemang ändras till Blandat avfall.

Priser abonnemang Matavfall (inkl moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

Pris fritid

140 L

Varannan vecka

1100

440

190 L

Varannan vecka

1650

660

240 L*

Varannan vecka

2200

1100

370 L

Varannan vecka

2750

1320

660 L

Varannan vecka

4400

1980

800 L*

Varannan vecka

6050

---------------

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

Hemkompost

Abonnemanget hemkompost innebär att du som abonnent lägger allt ditt matavfall i en skadedjurssäker varmkompost som du själv köper och ansvarar för.

Vill du hemkompostera ditt matavfall måste du anmäla det till Bygg- och Miljöenheten. Har du redan en hemkompost som är anmäld anger du det när du gör ditt abonnemangsval. Om du idag inte har en godkänd hemkompost men vill börja hemkompostera måste skicka in en anmälan till Bygg- och Miljöenheten.

Priser abonnemang Hemkompost (inkl moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

Pris fritid

140 L

Varannan vecka

1100

440

190 L

Varannan vecka

1650

660

240 L*

Varannan vecka

2200

1100

370 L

Varannan vecka

2750

1320

660 L

Varannan vecka

4400

1980

800 L*

Varannan vecka

6050

---------------

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

Miniservice är en variant av abonnemanget hemkompost där du som avfallsabonnent får ditt restavfallskärl tömt var 8:e vecka och hemkomposterar allt ditt matavfall. Miniservice kräver en anmäld varmkompost, anmälan görs till Bygg- och Miljöenheten.

Priser abonnemang Hemkompost - miniservice (inkl moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

140 L

Var 8:e vecka

220

190 L

Var 8:e vecka

440


Blandat avfall

Abonnemanget Blandat avfall innebär att du slänger matavfall tillsammans med övrigt hushållsavfall. Du lägger avfallet i en vanlig soppåse som du sedan slänger i ditt gröna avfallskärl.

Förpackningar ingår inte i ditt övriga hushållsavfall och ska alltid källsorteras och återvinnas.

Priser abonnemang Blandat avfall (inkl moms)

Skriv tabellbeskrivning här

Kärlstorlek (grönt kärl)

Hämtningsintervall

Pris helår

Pris fritid

140 L

Varannan vecka

2200

880

190 L

Varannan vecka

3300

1320

240 L*

Varannan vecka

4400

2200

370 L

Varannan vecka

5500

2640

660 L

Varannan vecka

8800

3960

800 L*

Varannan vecka

12100

--------------

* Inga nya kärl i dessa storlekar ställs ut. Gäller endast befintliga kärl.

Extratjänst trädgårdsavfall

Tilläggstjänsten Hämtning av trädgårdsavfall passar dig som inte vill eller inte kan kompostera ditt trädgårdsavfall hemma. Mellan maj och september hämtar Ragn-Sells KommunPartner trädgårdsavfall hemma hos dig varannan vecka . Ett avfallskärl för trädgårdsavfallet på 370 liter ingår, i det lägger du trädgårdsavfallet som sedan hämtas och komposteras. Kostnad för detta abonnemang är 759 kr per år.

Storleksguide för avfallskärl

​Alla avfallsabonnenter i kommunen har avfallskärl där hushållsavfalls skall slängas. På den här sidan hittar du måtten för olika storlekar av avfallskärl.

Kärl för restavfall

Skriv tabellbeskrivning här

Volym (liter)

Bredd (cm)

Djup (cm)

Höjd (cm)

140

50

60

100

190

60

75

110

240*

70

75

110

370

75

90

110

660

140

90

130

800*
*Gäller endast befintliga kärl. Det går ej att beställa nya kärl i dessa storlekar.

Kärl för matavfall

Skriv tabellbeskrivning här

Volym (liter)

Bredd (cm)

Djup (cm)

Höjd (cm)

140

50

60

100