Dispens vid avfallshämtning

Enligt Herrljungas renhållningsförskrifter ska alla bostäder ha avfallshämtning. Det finns dock möjlighet att få dispens från denna regel. Blanketter för ansökan och anmälan finns i kommunens digitala självservice Länk till annan webbplats. och vid ytterligare frågor gällande dispenser är du varmt välkommen att kontakta miljöenheten.

Uppehåll i avfallshämtning

Tillstånd för uppehåll i avfallshämtning vid permanentbostad kan man få om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader. Tillstånd för uppehåll i avfallshämtning vid fritidshus kan man få om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden (maj-september). Tillstånd för uppehåll kan anges max för 5 år och uppehållet innebär inte befrielse från att betala grundavgift. Det kan därför vara bra att räkna ut om det lönar sig med uppehåll för en kortare period innan man ansöker.

Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

Vanligtvis får man bara kompostera trädgårdsavfall hemma. Vill du kompostera annat, exempelvis matavfall, måste du anmäla detta skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden. Kompostering ska ske i en isolerad, skadedjurssäker och ventilerad behållare. Anmälan gäller endast för den som gjort anmälan. Om du vill byta avfallsabonnemang till miniservice, som innebär hämtning var åttonde vecka, så går det bra att anmäla abonnemangsbyte direkt hos renhållningsentreprenören. Förutsättningen är att man måste ha anmält sin matkompost.

Gemensam avfallsbehållare

Om man bor nära varandra kan man ansöka om att använda en gemensam avfallsbehållare under förutsättning att behållaren inte fylls mer än att den lätt kan stängas eller är så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den.

Avgift

För handläggningen kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige om 1 170 kr.