Frågor och svar kring avfall

Här kan du läsa de vanligaste frågor vi får gällande avfall. Förhoppningsvis hittar du svaret på din fråga.

Vanliga frågor och svar om avfallshantering

Måste jag källsortera?

Ja, förpackningar och tidningar, farligt, el- och grovavfall skall alltid källsorteras. Läs mer om hur du sorterar ditt avfall här Öppnas i nytt fönster..

Varför ska jag sortera, allt blandas väl ändå till slut?

Det stämmer inte. Alla avfallskärl ska ha en märkning som sopbilen kan läsa av när avfallet hämtas. Sopbilen har olika fack, ett för restavfall och ett för matavfall. När ditt kärl hämtas läser sopbilen av märkningen på kärlet och ser till att avfallet hamnar i rätt fack. Sopbilarna som hämtar rest-och matavfall i kommunen har två fack men det finns även sopbilar med fler fack som kan hämta flera olika fraktioner samtidigt utan att de blandas.

När hämtas mina sopor?

Normalt sett hämtas dina sopor varannan vecka. I tömningskalendern Länk till annan webbplats. kan du se när du ta tömning av dina avfallskärl.

Varför har inte mitt kärl blivit tömt?

Det kan finnas flera orsaker till att ditt kärl inte blivit tömt. De vanligaste är:

1. Avfallet är felsorterat, det ligger något i kärlet som ej hör hemma där exempelvis elektronik eller farligt avfall. Kärlet töms då inte förrän du avlägsnat det som är felsorterat.

2. Kärlet är inte framdraget till hämtningsplatsen.

Mitt sopkärl är trasigt, vad gör jag?

Kontakta Remondis.

Kan jag byta storlek på mitt gröna kärl?

Ja, det går bra. I samband med abonnemangsvalet och införandet av matavfallsinsamling är det gratis att byta kärlstorlek. Om du i ett senare skede vill byta kärlstorlek är det gratis att byta till ett mindre kärl. Vill du däremot ha ett större kärl måste du betala en avgift för kärlbytet.

Jag eldar allt som är brännbart hemma, får jag det?

Nej! Det är förbjudet att elda alla typer av avfall förutom trädgårdsavfall. Förpackningar ska lämnas på återvinningsstationen och restavfall ska slängas i ditt avfallskärl hemma.

Abonnemangsval

Jag vill beställa eller byta avfallsabonnemang, hur gör jag?

Kontakta Remondis.

Varför måste jag betala en grundavgift?

Grundavgiften är en avfallsavgift som alla hushåll betalar oavsett kärlstorlek. Grundavgiften täcker de fasta kostnaderna för avfallshantering som alla hushåll delar på. Avgiften innefattar bland annat drift av återvinningscentraler, miljöriktig hantering och behandlingen av farligt avfall, elavfall och grovavfall samt administration och kundtjänst.

Hur vet jag vad jag har för kärlstorlek?

På din faktura från Remondis kan du se vilken kärlstorlek du har i dag. Har du ingen faktura kan du kan kontakta Remondis.

Måste jag betala extra för mitt matavfallskärl

Nej, väljer du abonnemang Matavfall ingår ett matavfallskärl, papperspåsar och en påshållare.

Jag har inte plats för två kärl. Måste jag ha två?

Om du vill sortera ut ditt matavfall och inte har en egen hemkompost måste du ha två kärl. Om du bara vill ha ett kärl där du slänger både restavfall och matavfall väljer du Blandat avfall som är ett dyrare abonnemang som är sämre för miljön.

Jag har fritidsboende i kommunen, måste jag ha avfallsabonnemang?

Ja, alla fastigheter där det uppkommer hushållsavfall måste ha ett avfallsabonnemang. De tre olika avfallsabonnemangen finns även för fritidshus med hämtning under sommarhalvåret från maj- september. Här hittar du prislistan avfallsabonnemang. Öppnas i nytt fönster.

Matavfall

Varför ska jag sortera ut matavfall?

Matavfall är en värdefull resurs. Genom att behandla matavfallet biologiskt kan man göra biogas och biogödsel av det. Biogas är ett miljövänligt fordonsbränsle och genom biogödsel återförs näringsämnen som finns i matavfallet till åkermarken och kretsloppet sluts.

Men jag har så lite avfall, måste jag sortera ut matavfall?

Alla kan bidra med något! Det flesta har lite matavfall exempelvis kaffesump eller skal från frukt och grönt. En enda matavfallspåse räcker längre än man tror, nämligen till fordonsbränsle nog för att köra nästan 4 km med biogasbil.

Vad händer om jag inte slänger något i det bruna matavfallskärlet?

Om ditt matavfallskärl är tomt eller innehåller annat än matavfall upprepade gånger blir du av med ditt matavfallskärl och flyttas över till abonnemang Blandat avfall.

Kommer inte matavfallskärlet och påsen inne lukta illa?

Matavfall luktar inte mer i en papperspåse än vad det gjorde tidigare när allt slängdes i samma plastpåse. Torrt avfall luktar mindre, låt avfallet rinna av i vasken innan du slänger det. Använder du papperspåsen och påshållaren på rätt sätt och går ut med påsen varannan till var tredje dag ska det inte uppstå problem med lukt. Ställ inte papperspåsen i en tät hink, då ventileras den inte och risken att påsen möglar ökar.

Håller papperspåsen för matavfall verkligen tätt?

Ja, den bruna påsen är designad för just matavfall (ej drycker och såser). Om matavfallet är väldigt blött låt det rinna av en stund innan du lägger det i påsen. För att påsen ska fungera optimalt är det viktigt att påsens hållare används eftersom den gör så att luft kan cirkulera kring påsen och på så vis torkar matavfallet.

Varför ska papperspåse för matavfallet när andra kommuner samlar in matavfall i plastpåsar?

Papperspåsen som du får är mer miljöanpassad då den består av träspill och avverkade trädtoppar. Den fungerar utmärkt i hela kedjan från hushållens användning till att den blir till biogas och biogödsel. Däremot är plastpåsar eller bioplastpåsar en hel del problem. I biogasanläggningar är det svårt att få bort plasten. Plasten fastnar lätt i maskinerna som används för att sönderdela avfallet. När man använder plastpåsar hamnar det ofta plast i slutprodukten biogödsel vilket gör gödslet sämre och lantbrukare riskerar att sprida plast i naturen.

Matavfallskärl med påse i locket

Matavfallskärl med påse i locket

Mina papperspåsar är slut, hur får jag nya?

Om dina påsar är slut kan du kostnadsfritt beställa fler genom att kontakta Remondis. Du kan även sätta fast en påse i locket på matavfallskärlet så levereras nya vid nästa tömning.

Hur gör jag för att anmäla min kompost?

Om du sorterar ut matavfall i en egen varmkompost måste det anmälas till kommunens miljöenhet. Anmälan kan göras under e-tjänster.

Varför är inte taxan för hemkompost billigast, jag tar ju hand om mitt avfall själv?

Hemkompostering är bra så länge komposten tas om hand på rätt sätt och du som abonnent har avsättning för jorden som alstras. Insamling av matavfall för rötning är däremot det bästa alternativet för miljön. Avfallstaxan i kommunen är miljöstyrande och gynnar därför det mest miljövänliga alternativet.