Lämna ditt avfall här

Det finns fler olika ställen där du kan lämna avfall beroende på vad det är du ska slänga. Helst ska du skänka bort sådant som du inte längre behöver och som inte är trasigt.

Avfallskärl hemma

Alla boende i kommunen har hämtning av sopor. De flesta har två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall för sådant som inte kan sorteras. Vilka kärl och vilken storlek du vill ha väljer du själv, läs mer om avfallsabonnemang.

Återvinningsstationen

Vid återvinningsstationen kan du lämna förpackningar och tidningar.

Här hittar du återvinningsstationerna i kommunen.

  • Ica Träffen, Herrljunga
  • Hemköp, Herrljunga
  • Herrljunga ÅVC
  • Od, Örumsvägen
  • Parkudden, Ljung
  • Utanför Annelund ÅVC, Reningsverket

På Sveriges avfallsportal kan man hitta alla återvinningsstationer på en karta. På denna sida kan man även göra en felanmälan eller se när nästa tömning eller städning kommer att ske. Denna sida är under uppbyggnad.

Hitta återvinningen - Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Har du synpunkter på städning eller tömning kontaktar du Stenas kundtjänst tfn: 010-445 60 24, e-post: avs.stena@stenarecycling.se.

Batterier

Småbatterier kan lämnas i "batteriholkar" på samtliga ÅVC och ÅVS.

Kläder

Kläder kan lämnas i avsedd behållare på samtliga ÅVS förutom ÅVS Od.

Återvinningscentralen

På återvinningscentralen kan du lämna förpackningar, farligt avfall och grovavfall. I Herrljunga kommun finns två återvinningscentraler (ÅVC), en i Herrljunga och en i Annelund. Återvinningscentralerna är bemannande. Boende i Herrljunga kommun får även lämna avfall på Tumberg ÅVC i Vårgårda. Öppettider ÅVC. Öppnas i nytt fönster.

Miljöbilen

Två gånger om året, vår och höst kan du lämna ditt farliga avfall till miljöbilen som stannar på några olika platser i kommunen. Tid och plats hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Insamling i butik

Här kan du lämna småelektronik och batterier

  • ICA Nära Ljung
  • Mörlanda livs

Läkemedel

Apoteket tar kostnadsfritt emot hushållens läkemedelsavfall (med undantag av cytostatika och andra cytotoxiska läkemedel vilka klassas som farligt avfall). Apoteket delar ut tomma kanylbehållare till hushållen och tar emot dem när de fyllts. Fyllda kanylbehållare kan även lämnas till kommunernas bemannade återvinningscentraler. Där ska också cytostatika lämnas.

Förbjudet att elda avfall

Det är förbjudet att elda avfall hemma. Det enda som är tillåtet att elda är trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och löv. När man eldar avfall (t.ex. hushållsavfall, förpackningar och grovavfall), frigörs och bildas en rad skadliga ämnen oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen villapanna. Det påverkar miljön och människor negativt. Den som eldar avfall utsätter sig själv och andra för hälsorisker, bland annat genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i marken.