Farligt avfall

Lämas på återvinningscentral eller till miljöbilen.

Farligt avfall är det viktigaste att sortera ut från övrigt avfall. Det innehåller ämnen som kan vara häsloskadliga, smittförande , miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.

Exempel på farligt avfall

  • ljuskällor (alla typer av lampor)
  • batterier
  • kemikalier t.ex. lacknafta, färg, lim, spillolja och nagellack
  • sprayburkar med innehåll

Läkemedel

Läkemedel, sprutor och kanyler är också farligt avfall. Till skillnad från annat farligt avfall ska dessa lämnas in på apotek.