Förpackningar och tidningar

Lämnas på återvinningsstation eller ÅVC.

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut från övrigt hushållsavfall. Förpacknings-och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna i landet. Är det skräpigt eller fullt på återvinningsstationen kan du rapportera det på FTIs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där hittar du även din närmaste återvinningsstation.

Förpackningar och tidningar sorteras i följande typer

  • Plastförpackningar (Hård- och mjukplast sorteras tillsammans)
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar
  • Metallförpackningar
  • Ofärgat och färgat glas

En del förpackningar består av blandade material, då ska man sortera efter det material som det är mest av i förpackningen. 

Ansvarsfördelning

Från den 1 januari 2022 omfattas inte längre returpapper av producentansvaret. Pressretur upphör som materialbolag och ansvaret för insamling av returpapper fördelas på Sveriges 290 kommuner. Utöver insamling får kommunerna även ansvar för att se till att behållarna töms regelbundet och att materialet avsätts och återvinns.

I Herrljunga kommun fortsätter insamling av returpapper på återvinningsstationerna. Vi nyttjar en plats på den mark som är avsedd för FTI:s återvinningsstation. FTI är fortsatt ansvariga för skötsel och underhåll av stationen som helhet, samt för kundtjänst och rapportering. Kommunens upphandlade entreprenör ansvarar för tömning av returpappersbehållaren.