Förpackningar och tidningar

Lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut från övrigt hushållsavfall.

På Sveriges avfallsportal kan man hitta alla återvinningsstationer på en karta. På denna sida kan man även göra en felanmälan eller se när nästa tömning eller städning kommer att ske. Denna sida är under uppbyggnad.

Hitta återvinningen - Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Förpackningar och tidningar sorteras i följande typer

  • Plastförpackningar (Hård- och mjukplast sorteras tillsammans)
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar
  • Metallförpackningar
  • Ofärgat och färgat glas

En del förpackningar består av blandade material, då ska man sortera efter det material som det är mest av i förpackningen. 

Har du synpunkter på städning eller tömning kontaktar du Stenas kundtjänst tfn: 010-445 60 24, e-post: avs.stena@stenarecycling.se.


Ansvarsfördelning

Från den 1 januari 2022 omfattas inte längre returpapper av producentansvaret. Samtidigt togs ansvaret för insamling av returpapper över av Sveriges kommuner.

Från den 1 januari 2024 ansvarar Sveriges kommuner för ansvaret att samla in förpackningar från hushåll.

I Herrljunga kommun fortsätter insamling av returpapper samt förpackningar på återvinningsstationerna. Ansvaret för tömning samt städning av våra återvinningstationer har upphandlats av en entreprenör. Denna upphandling har genomförts tillsammans med flera grannkommuner och uppdraget har tilldelats Stena.

Har du synpunkter på städning eller tömning kontaktar du Stenas kundtjänst tfn: 010-445 60 24, e-post: avs.stena@stenarecycling.se.