Grovavfall

Grovavfall lämnas på återvinningscentral.

Grovavfall är det hushållsavfall som är för stort eller väger för mycket för att läggas i den gröna soptunnan. Grovavfall sorteras och lämnas på ÅVC.

Budad grovsophämtning

Har du själv inte möjlighet att ta ditt grovavfall till ÅVC kan du beställa budad grovsophämtning hos Ragn-Sells KommunPartner. Det kostar 250 kr och ditt grovavfall hämtas inom 16 dagar.

Asbest

Asbest kan endast lämnas på Tumberg återvinningscentral. Det ska vara packeterat och i en storlek så att du själv kan lägga det i en container.