Miljöbilen

Två gånger om året kan du på kvällstid lämna farligt avfall till miljöbilen. Den stannar på sex platser i kommunen.

I samråd med Ragnsells har kommunen valt att ställa in höstens hämtning på grund av rådande pandemi.

Vi ber att få återkomma om när miljöbilen kan stanna på nedanstående platser igen.


  • Fåglavik fd. järnvägsstation
  • Skölvene, Kents Bensin & Bilar
  • Eriksberg skola
  • Ljung ÅVS, Parkudden
  • Od ÅVS, Örnumsvägen
  • Molla skola

Avfallet som lämnas ska vara väl förpackat och uppmärkt. Vid frågor om miljöbilen, kontakta RagnSells KommunPartner.

Vad räknas som farligt avfall?

En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall. Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som visar att kemikalien tillhör faroklassen ”miljöfarlig”.