Taxor och regler

Här kan du läsa om taxor och regler för sophämtning och slamtömning samt om avgifter att lämna avfall på återvinningscentral för företag.

Sophämtning

Läs om avgifter för sophämtning under avfallsabonnemang.

Slamtömning

Slamsugning GJ & Son AB kundtjänst (kontaktuppgifter nedan).

Skriv tabellbeskrivning här

Brunnstyp

Tömningsintervall

Taxa inkl. moms

Brunnsvolym mindre än 3 m³

Normalt 1 ggr/år

1543 kr/gång

Brunnsvolym 3 - 6 m³

Normalt 1 ggr/år

2755 kr/gång

Sluten tank volym mindre än 3 m³

Normalt 1 ggr/år

1543 kr/gång

Sluten tank volym 3 - 6 m³

Normalt 1 ggr/år

2755 kr/gång

Om brunnsvolymen eller tanken är större än 6 m³ så tillkommer en kostnad på 551 kr per m³.

Skriv tabellbeskrivning här

Extra slamsugning

Taxa inkl. moms

Budad tömning, inom 5 arbetsdagar

183 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 24 timmar (kommande arbetsdagen)

1837 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar (under arbetstid)

1833 kr/tim

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar (utanför arbetstid)

2938 kr/tim

Extra slang per 10 meter, utöver de 25 m som ingår*

183 kr

Tömning av fettavskiljare, max 4 m³

1837 kr

Tillägg för ytterligare m³, fettavskiljare

1028 kr

Tömning av fosfosfälla

2755 kr

Tömning minireningsverk

1837 kr

Tömning av mobil tank, ex bajamaja

2204 kr

Bomkörning**

771 kr

Felaktigt avfall***

**

*Om extra slanglängd medför extra personal, fordon eller annan utrustning har entreprenören rätt att ta ut dessa kostnader på abonnent.
** Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.
*** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig.

Avgifter återvinningscentral (företag)

Återvinningscentralerna är främst till för privatpersoner. Privatpersoner lämnar avfall som uppkommer i samband med boende utan avgift. I mindre omfattning kan dock även avfall från företag lämnas mot betalning enligt nedan.

Skriv tabellbeskrivning här

Avfallstyp

Taxa exkl. moms

Taxa inkl. moms

Sorterbart avfall (helt släp)

520 kr/släp

650 kr/släp

Sorterbart avfall (halvt släp)

260 kr

325 kr

Sorterbart avfall (personbil)

130 kr

162,5 kr

Trädgårdsavfall (helt släp)

260 kr

325 kr

Kemtaxa (oljor, målarfärg mm.)

10,00 kr/liter

13,00 kr/liter