Taxor och regler

Här kan du läsa om taxor och regler för sophämtning och slamtömning samt om avgifter att lämna avfall på återvinningscentral för företag.

Sophämtning

Läs om avgifter för sophämtning under avfallsabonnemang.

Slamtömning

Slamsugning GJ & Son AB kundtjänst (kontaktuppgifter nedan).

Skriv tabellbeskrivning här

Brunnstyp

Tömningsintervall

Taxa inkl. moms

Brunnsvolym mindre än 3 m3

Normalt 1 ggr/år

1050 kr/gång

Brunnsvolym 3 - 6 m3

Normalt 1 ggr/år

1 875 kr/gång

Sluten tank volym mindre än 3 m3

Normalt 1 ggr/år

1050 kr/gång

Sluten tank volym 3 - 6 m3

Normalt 1 ggr/år

1875 kr/gång

Om brunnsvolymen eller tanken är större än 6 m3 så tillkommer en kostnad på 375 kr per m3.

Skriv tabellbeskrivning här

Extra slamsugning

Taxa inkl. moms

Budad tömning, inom 5 arbetsdagar

125 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 24 timmar (kommande arbetsdagen)

1250 kr

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar (under arbetstid)

1250 kr/tim

Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar (utanför arbetstid)

2000 kr/tim

Extra slang per 10 meter, utöver de 25 m som ingår

125 kr

Tömning av fettavskiljare, max 4 m3

1250 kr

Tillägg för ytterligare m3, fettavskiljare

700 kr

Tömning av fosfosfälla

1875 kr

Tömning minireningsverk

1250 kr

Tömning av mobil tank, ex bajamaja

1500 kr

Bomkörning*

525 kr

Felaktigt avfall**

**

* Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.
** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig.

Avgifter återvinningscentral (företag)

Återvinningscentralerna är främst till för privatpersoner. Privatpersoner lämnar avfall som uppkommer i samband med boende utan avgift. I mindre omfattning kan dock även avfall från företag lämnas mot betalning enligt nedan.

Skriv tabellbeskrivning här

Avfallstyp

Taxa exkl. moms

Taxa inkl. moms

Sorterbart avfall (helt släp)

400 kr/släp

500 kr/släp

Sorterbart avfall (halvt släp)

200 kr

250 kr

Sorterbart avfall (personbil)

100 kr

125 kr

Kemtaxa (oljor, målarfärg mm.)

8,00 kr/liter

10,00 kr/liter

Däck med fälg

35 kr/st

44 kr/st

Anläggningstaxa - Kommunalt vatten

Kontakta Herrljunga Vatten AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..