Djur

Miljöenheten i Herrljunga kommun får in ganska många samtal som handlar om djur. Det kan gälla skällande hundar, skadade fåglar eller övergivna djurungar.

I de flesta fall är det inte miljöenheten som ansvarar för frågan. Antingen är det markägaren, djurägaren, polisen eller länsstyrelsen.

Vårt ansvar ligger i att kontrollera att djurhållningen inte orsakar störningar eller skador på människors hälsa eller miljön.

Vem ska du kontakta?

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen på 010-224 50 50 eller via e-post på vastragotaland@lansstyrelsen.se. Du kan läsa mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen kan du kontakta polisen på 114 14.

Blir du störd av ett djur?

Blir du störd eller attackerad av ett djur, till exempel en arg hund, kan du ringa polisen på telefonnummer 114 14. Om du blir störd genom att exempelvis grannens hund skäller kan du göra en olägenhetsanmälan Länk till annan webbplats. via Digital självservice till kommunens miljöenhet.

Vilda däggdjur/fåglar som är skadade, sjuka eller övergivna?

Stöter du på ett skadat eller sjukt vilt djur ska du kontakta polisen på 114 14 eller länsstyrelsen på växelnumret 010-224 40 00. De kan informera dig om hur du ska göra och vet vem som har tillstånd i länet att ta hand om skadade djur. Du kan även själv söka efter viltrehabiliterare i ditt län på Katastrofhjälp för fåglar och vilt Länk till annan webbplats.. Enligt svensk lag får du inte hålla vilda djur instängda. Den som håller ett vilt djur i fångenskap utan tillstånd kan bli dömd för brott mot jaktlagen.

Vid viltolyckor ska du kontakta polisen. Mer information finns på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats. Hittar du en övergiven unge av ett vilt djur ska du i första hand låta den vara. Mamman vet i normala fall var ungen är men har behövt lämna den där en stund. På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.finns information om vad man bör göra när man hittar skadade däggdjur eller fåglar ute i naturen.

Har du hittat ett vilset husdjur?

Hittar du ett tamt djur som kommit vilse kan du kontakta Polisen  Länk till annan webbplats.på 114 14, när du kommit till växeln ber du att få tala med Stationsbefälet i Alingsås, för att få råd om vad du ska göra. Polisen kan hjälpa dig att kolla om djuret är chippat och rekommendera djurpensionat i din närhet samtidigt som de registrerar djuret som upphittat ifall ägaren hör av sig.

Begravning av djur

Begravning av djur ska ske så att det inte skapar olägenheter för omgivningen. Det innebär att djuret ska grävas ner på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp det. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt. Mindre sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar kan i allmänhet grävas ner på en normal villatomt. Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur. För lantbruksdjur finns särskilda regler kring hur slaktkroppar ska hanteras. Denna information finns hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats. under respektive djurslag.

Hästar får begravas på egen mark, förutsatt att kommunens anvisningar följs. Anvisningarna hittar du på sidan Vid slutet av hästens liv.

Djur i tätort

Om du vill hålla nötkreatur, häst, get, får, svin och orm inom område med detaljplan krävs det tillstånd från miljöenheten. Tillståndsplikten gäller även för pälsdjur och fjäderfän som inte räknas som sällskapsdjur. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om djurhållning inom detaljplan Länk till annan webbplats. via Digital självservice och skickar in den till miljöenheten. Observera att miljöenheten måste debitera sökande en kostnad som täcker nedlagt handläggningstid.

Hittar du döda vilda djur

Om du hittar döda djur (däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur) ute i naturen kan du rapportera det till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Om SVA vill undersöka de djur som du har hittat kontaktar de dig inom några dagar.

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se) Länk till annan webbplats.

Misstänker du epizootisjukdom hos tamboskap

Om du som djurägare har misstanke om epizootisjukdom ska du kontakta din veterinär. Om du inte får tag på din ordinarie veterinär, ring närmaste jourhavande veterinär.

Den som sköter sina egna - eller någon annans djur – är skyldig att kontakta veterinär om djuren visar tecken på allvarlig smittsam djursjukdom.

Mer information finns hos Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats..