Djur

Miljöenheten i Herrljunga kommun får in många samtal som handlar om djur. Det kan gälla skällande hundar, skadade fåglar eller övergivna djurungar. Vårt ansvar ligger i att kontrollera att djurhållningen inte orsakar störningar eller skador på människors hälsa eller miljö.

I de flesta fall är det inte miljöenheten som ansvarar för frågan. Antingen är det fastighetsägaren själv, djurägaren, polis eller Länsstyrelsen.

Vem ska du kontakta?

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta Länsstyrelsen på 010-224 50 50 eller via e-post på djurskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Om det är akut och du inte kan nå Länsstyrelsen kan du kontakta polisen på 114 14.

Blir du störd av ett djur?

Blir du störd eller attackerad av ett djur, till exempel en arg hund, kan du ringa polisen på telefonnummer 114 14. Om du blir störd genom att exempelvis grannens hund skäller kan du göra en olägenhetsanmälan Länk till annan webbplats. via Digital självservice till kommunens miljöenhet .

Vilda djur som är skadade eller sjuka?

Stöter du på ett skadat eller sjukt vilt djur ska du kontakta polisen på 114 14 eller Länsstyrelsen på växelnumret 010-224 40 00. De kan informerar dig om hur du ska göra och vet vem som har tillstånd i länet att ta hand om skadade djur. Du kan även själv söka efter viltrehabiliterare i ditt län på Katastrofhjälp för fåglar och vilt Länk till annan webbplats.. Enligt svensk lag får du inte hålla vilda djur instängda. Den som håller ett vilt djur i fångenskap utan tillstånd kan bli dömd för brott mot jaktlagen.

Vid viltolyckor ska du kontakta polisen. Mer information finns på Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

Har du hittat en djurunge som är övergiven?

Hittar du en övergiven unge av ett vilt djur ska du i första hand låta den vara. Mamman vet i normala fall var ungen är men har behövt lämna den där en stund. Är du säker på att mamman är död kan du kontakta Polis eller viltrehabiliterare. Ta inte hand om djuret själv. På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer.

Har du hittat ett vilset husdjur?

Hittar du ett tamt djur som kommit vilse kan du kontakta Polisen Länk till annan webbplats. på 114 14, när du kommit till växeln ber du att få tala med Stationsbefälet i Alingsås, för att få råd om vad du ska göra. Polisen kan hjälpa dig att kolla om djuret är chippat och rekommendera djurpensionat i din närhet samtidigt som de registrerar djuret som upphittat ifall ägaren hör av sig.

Begravning av djur

Begravning av djur ska ske så att det inte skapar olägenheter för omgivningen. Det innebär att djuret ska grävas ner på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp det. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt. Mindre sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar kan i allmänhet grävas ner på en normal villatomt. Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

Begravning av häst ska anmälas till miljöenheten och ske enligt kommunens anvisningar. Miljöenheten som är kontrollmyndighet över begravningsplatsen ska kontaktas i god tid innan nedgrävning sker. Vid akuta fall kontakta miljöenheten omedelbart. Du kan anmäla genom att fylla i blanketten Nedgrävning av häst  Länk till annan webbplats.som finns på Digital självservice och skicka in den till miljöenheten.

Djur i tätort

Om du vill hålla nötkreatur, häst, get, får, svin och orm inom område med detaljplan krävs det tillstånd från miljöenheten. Tillståndsplikten gäller även för pälsdjur och fjäderfän som inte räknas som sällskapsdjur. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om djurhållning inom detaljplan Länk till annan webbplats. via Digital självservice och skickar in den till miljöenheten. 

Hittar du döda vilda djur

Om du hittar en eller flera döda eller sjuka fåglar ute i naturen kan du rapportera det till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Om SVA vill undersöka den eller de fåglar som du har hittat kontaktar de dig inom några dagar.

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se) Länk till annan webbplats.

Misstänker du epizootisjukdom hos tamboskap

Om du som djurägare har misstanke om epizootisjukdom ska du kontakta din veterinär. Om du inte får tag på din ordinarie veterinär, ring närmaste jourhavande veterinär.

Den som sköter sina egna - eller någon annans djur – är skyldig att kontakta veterinär om djuren visar tecken på allvarlig smittsam sjukdom.

https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/epizootisjukdomar/ Länk till annan webbplats.