Hälsoskydd

Miljöenhetens arbete med hälsoskydd går ut på att förebygga och undanröja störningar och olägenheter för kommunens invånare. På denna sida får du information om störningar som kan påverka vår hälsa och hur du gör en olägenhetsanmälan till kommunens miljöenhet.

Buller

Vanlig förekommande miljöstörning

Grillplats vid Säm

Eldning

När, vad och hur får man elda?

Radon

Vad är radon och när det är farligt?

Rökfria miljöer

Vår rätt till rökfria miljöer

Strand- och bassängbad

Fakta om miljöenhetens arbete med strand- och bassängbad

Olägenhetsanmälan

Här får du information om du vill anmäla ett klagomål

Obligatorisk ventilationskontroll

Syftet med (OVK) är att se till att inomhusklimatet i byggnader blir tillfredställande.