Olägenhetsanmälan

Upplever du problem med störning ska du i första hand kontakta den som orsakar störningen för att försöka reda ut saken själva. Miljöenheten stiger endast in när båda parterna inte kan komma överens om en lösning. Miljöenheten kommer då göra bedömningen om klagomålet varit befogat eller inte. Vid ett befogat klagomål kommer miljöenheten debitera den som orsakar störningen för den handläggningstid som lagts ner på ärendet.

Hur anmäler jag?

Du kan anmäla en olägenhet genom att antingen ringa in till miljöenheten, mejla, posta eller använda e-tjänsten. Var noga med att inkomma med alla eventuella uppgifter som krävs för att vi ska kunna gå vidare med ärendet. I blanketten för Olägenhetsanmälan Länk till annan webbplats. som du når via Digital självservice kan du se vilka uppgifter som vi kommer att efterfråga. Genom e-tjänsten kan du antingen lämna olägenhetsanmälan anonymt eller uppger dina uppgifter om du önskar återkoppling.

Vid bedömningen om klagomålet är befogat eller inte måste miljöenheten utgå ifrån vad som ska betraktas som en olägenhet i miljöbalkens mening.

Vill du vara anonym?

Om du vill lämna in ett anonymt klagomål måste du vara noga med att inte lämna några personuppgifter så som namn, telefonnummer eller adress. I vissa typer av ärenden, till exempel buller- och bostadsklagomål, försvåras våra möjligheter att gå vidare om du väljer att vara anonym.

Väljer du att vara anonym påverkar detta din möjlighet att få återkoppling och att överklaga beslut som fattas i ärendet.

En anonym anmälan kan du göra via post eller genom att ringa in till oss på dolt nummer. Dolt nummer kan du använda dig av genom att först slå #31# och sedan numret du vill ringa. Kom ihåg att fortfarande slå riktnummer om du använder en mobiltelefon, exempelvis så slår du #31#051317000 för att komma till kommunens växel. Fråga efter miljöenhetens hälsoskyddshandläggare, eller säg att du vill komma till miljöenheten.