Invasiva främmande arter

En främmande art har med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats från ett område till ett annat över en hindrande spridningsbarriär, till exempel oceaner och bergskedjor. Om den etablerar sig i den nya miljön och börjar sprida sig så kallas den invasiv.

Exempel på invasiva arter som orsakat problem i Sverige är växter som parkslide, sjögull, jättebalsamin, blomsterlupin, jättebjörnloka och djur som signalkräfta och spansk skogssnigel.

Totalt räknar svenska myndigheter i en ny utvärdering att det bara i svensk natur numera finns drygt 1.000 arter som på olika sätt kan ställa till med bekymmer, bland annat genom att konkurrera ut inhemska arter eller bli ett problem för infrastruktur och byggnader, t.ex. genom ohämmad tillväxt vid eller under vägar, vattenledningar eller liknande.

Främmande arter en slags biologisk förorening

De arter som skapar problem är oftast invasiva – det vill säga de är mycket spridningsbenägna och breder ut sig på andras bekostnad. Dessa arter kan bidra till en enformigare miljö som kanske domineras av någon eller några få arter. Inhemska arter får då leva ett mer undanskymt liv eller kan riskera att helt försvinna.

Rapportering och bekämpning

Om du stöter på en invasiv art i naturen så bör du rapportera det på Artdatabankens Länk till annan webbplats. sida. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns för att begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids. Ta därför gärna en bild, notera var du såg den och rapportera in den.

Om du är osäker på vilken art du har stött på, finns det information och bilder till hjälp på Naturvårdsverkets hemsida, samt på ArtDatabanken/SLU:s hemsida Artfakta Länk till annan webbplats..

Tips på hur olika arter kan bekämpas hittar du på länkarna nedan.

Ansvarsfördelning

För att komma tillrätta med problemen som invasiva arter ställer till med krävs att vi alla hjälps åt. Myndigheter, kommuner och privata aktörer har alla ett ansvar för att begränsa invasiva arter i landet. Länsstyrelsen samordnar länets åtgärder mot de invasiva främmande arterna som finns listade i EU-förordningen och genomför tillsyn. På Länsstyrelsen Västra Götalands Webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om Länsstyrelsens roll. På Naturvårdsverkets sida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur ansvaret är fördelat mellan myndigheter, kommuner och privata aktörer.