Växtavfall från invasiva främmande arter

Trädgårdar utgör en stor spridningsrisk för invasiva främmande arter. Om du upptäcker invasiva främmande arter i din trädgård, ta bort dem så de inte sprids vidare – ju tidigare desto bättre!

Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter läggs det förslagsvis i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet. När sopkärlet töms transporteras växtavfallet direkt till förbränning och någon risk för spridning av frön eller växtdelar finns inte.

Lite större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas i täta påsar och lämnas på Tumbergs återvinningscentral. Parkslide packas med fördel i kraftig papperspåse då plasten lätt går sönder av de vassa växtdelarna. Meddela personalen på återvinningscentralen att det är invasiva växtarter i påsen. De tar då hand om avfallet på ett säkert sätt.

Observera att växtavfallet inte ska läggas i kompostfraktionen pga. spridningsrisken. Packa växtdelarna i kraftiga sopsäckar, gärna dubbla, väl förseglade.

Stora mängder växtavfall från invasiva främmande arter räknas inte som ett hushållsavfall, det vill säga avfall som typiskt kan uppkomma vid användning av mark och byggnad för bostadsändamål. En innehavare av stora mängder växtavfall kan istället betala för en avfallstjänst från en avfallsentreprenör med tillstånd att hantera avfall, och anläggningen tar då emot växtavfallet och förbränner det.

Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en informativ film om hur man ska tänka med avfallet.