Artikeln publicerades 4 maj 2020

Hälften av den årliga kontrollavgiften betalas tillbaka till kommunens livsmedelsföretag

 Bygg- och miljönämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att betala tillbaka hälften av den årliga kontrollavgiften till alla livsmedelsföretag i kommunen.

Den totala summan som återbetalas blir omkring 140 000 kr. Återbetalningen sker av två skäl, dels för att kontrollens omfattning kommer att dras ner en del och dels för att livsmedelsföretagen är en bransch som överlag drabbas ganska hårt av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Miljöenheten håller för närvarande på med en informationsinsats där restaurangerna erbjuds råd och vägledning i arbetet med att begränsa smittspridningen. Vid sidan om informationsinsatsen prioriterar miljöenheten även att ha beredskap för att snabbt och effektivt kunna bedriva tillsyn vid misstänkt matförgiftning, göra kontrollbesök vid verksamheter med tidigare konstaterade brister, arbete med misstänkta livsmedelsbedrägerier och uppföljningar av snabba EU-larm.

Dricksvattenanläggningar är inte påverkade av beslutet om återbetalning av avgifter. Återbetalningen av avgifter kommer att finansieras genom att personal vid enheten delvis jobbar med andra arbetsuppgifter tillfälligt

Herrljunga kommun informerar