Artikeln publicerades 15 december 2020

Herrljunga kommun ger klimatlöften

Västra Götalandsregionen har ett av landets mest ambitiösa klimatmål. Nu antar Herrljunga kommun nio klimatlöften i Klimats 2030s nya stora satsning Kommunernas klimatlöften.

Gunnar Andersson håller i ett häfte där det står klimatmål 2030 på. Bilden är tagen utomhus med äng och skog i bakgrunden. 

Gunnar Andersson, kommunalråd visar upp förstasidan av svarsformuläret som dokumentation på att kommunen är med i satsningen

Vi behöver alla göra vad vi kan för att bidra till att Västra Götaland ska blir ett mer klimatsmart samhälle, säger Maja Sallander, samhällsutvecklare i Herrljunga kommun.

Kommunerna i Västra Götaland, och därmed även Herrljunga kommun, har genom Klimats 2030s nya stora satsning Kommunernas klimatlöften bjudits in att anta ett antal klimatlöften som ska utföras under 2021. Dessa löften består av 20 konkreta åtgärder, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning.

Av dessa 20 klimatlöften har Herrljunga kommun valt att inför 2021 anta nio löften. Sex av dem är nya för verksamheten. Tre av löftena är sådant kommunen redan arbetar aktivt med sedan tidigare, och ämnar fortsätta med framöver. Detta innefattar att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter, göra investeringar för energieffektiviseringar och producera egen solel.

De nya klimatlöften kommunen antar är följande:

  • Vi använder en klimatstyrande resepolicy.
  • Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag.
  • Vi använder cirkulära möbler.
  • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
  • Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget.
  • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.

Möjligheten att anta klimatlöften ska vara årligt återkommande under flera år framöver, så de löften som inte antas i år kan bli aktuella nästa gång.

Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras på ett digitalt evenemang den 16 december 2020 där alla kommuner som antar klimatlöften uppmärksammas. Landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson medverkar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun.