Artikeln publicerades 22 februari 2021

Ny regional avfallsplan ställs ut för samråd under mars månad

Den nya avfallsplanen ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för Boråsregionen ställs ut för samråd 1–31 mars. Vi kommer att ställa ut planen på kommunens digitala anslagstavla där du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter om innehållet.

Delregional avfallsplan

Boråsregionens kommuner; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, har arbetat fram en ny regional avfallsplan för perioden 2021-2030. Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans och över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region.

Planen tar bland annat avstamp i EU:s avfallshierarki som utgår från att avfall i första hand ska förebyggas. Den nya avfallsplanen innehåller alltså, förutom hantering av det uppkomna avfallet, även mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår. Avfallsplanen presenterar kommunernas strategiska arbete med fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning.

Sex målområden har arbetats fram med ett antal mål inom respektive målområde:

  • Hushåll med maten
  • Konsumera hållbart
  • Använd de resurser vi har
  • Sortera mera
  • Fimpa skräpet
  • Planera in plats för avfallet
Framsida på avfallsplanen