Artikeln publicerades 25 mars 2021

Herrljunga kommun bjuder in till markanvisningstävling för kvarteret Lyckan

Nu kan byggaktörer lämna förslag till bebyggelse av Kv. Lyckan. Området ska bebyggas med bostäder i linje med antagen detaljplan. Det går att skicka in förslag för hela området eller delar av området.

En flygbild över Lyckan

Flygbild över Lyckan

Området består av en areal som är ca 6500 kvadratmeter och ligger i centrala Herrljunga. Avståndet till centrum med butiker, service och tågstation är ca 400 meter. Skolor och friluftsområde finns i närheten. Flerbostadshus och/eller sammanbyggda hus såsom radhus är tillåtet.

För att möjliggöra att bo kvar i området vid ändrade levnadsförhållanden, eller för nya befolkningskategorier att flytta in, eftersträvas att andra typer av bostäder tillskapas än de som redan finns i omgivningen. Bostäderna bör vara små till medelstora (ca 30 – 100 kvm) med god tillgänglighet och upplåtas med hyresrätter eller bostadsrätter, säger Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt.

Vem som vinner tävlingen utgörs av en markanvisningsprocess som består av två delar. Den första består av olika urvalskriterier där beskrivning av projektet, byggherrens förutsättningar och arkitektonisk kvalitet bedöms. Efter detta så väljs tre byggaktörer ut som får skicka in idéhandlingar med skisser och ritningar. Dessa handlingar bedöms sedan av tjänstemän utifrån fem punkter: gestaltning, ekonomi, genomförbarhet, tidsplan och miljö/energi.

Intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda senast 26 april. Du hittar mer information på herrljunga.se/lyckan