Artikeln publicerades 4 augusti 2021

Algblomning i Sämsjön

Det är algblomning i Sämsjön. Idag, 4 augusti, förekom blomning vid badplatsen. Eftersom algblomning kan uppstå, förflyttas och försvinna ur en sjö ganska snabbt, vill vi påminna dig om råd vid sensommarbad.

 

Råden finns även anslagna på badplatsen vid campingen.

Tänk på:

  • Undvik badande när vattenytan täcks av en blågrön, grön eller gulgrön hinna.
  • En regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5 – 1 meter djup och någon av egenskaperna ovan är uppfyllda.
  • Har du ändå badat i algbemängt vatten så skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten.
  • Har du svalt större mängder algbemängt vatten (mer än några kallsupar) och har uttalade symptom bör sjukhus kontaktas.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller till matlagning. Många alggifter är värmestabil och kokning förstör inte gifterna.
  • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar symptom.

Närhälsan Länk till annan webbplats. ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten. De kan även ge information om symptom.


Algblomning

Algblomning Sämsjön