Artikeln publicerades 23 augusti 2021

Vinnare av markanvisningstävlingen kvarteret Lyckan utsedd

Tävlingen där Herrljunga kommun bjudit in till markanvisningstävling för kvarteret Lyckan är nu avslutad och en vinnare har blivit utsedd. Vinnaren är företaget RE EQUITY FUND.

Det som varit avgörandet till RE EQUITY FUNDs vinst är dess arkitektoniska utformning som tillför ett nytt och modernt inslag i Herrljungas tätort med en hög ambition och tydlig miljöprofil.

Bilder från RE EQUITY FUND över hur framtida Kv Lyckan kan se ut

Byggnationen stärker Herrljungas profil

Byggnationen utmanar med sitt uttryck och har en egen identitet som bidrar med spännande variation i området. Genomtänkta val med hänsyn till miljön har även gjorts. Man har valt att bland annat använda trä som dominerande material och man uppmuntrar till att kvarterets boende gör hållbara val genom att området försörjs med solel och elbilspool vilket går i linje med kommunens hållbarhetsmål. Utemiljöerna är tilltalande och ger möjlighet för rekreation och lek. Tillgänglig yta nyttjas effektivt, men med hänsyn till omgivande småstadsbebyggelse. Kommunen ser därför att förslaget bidrar till att stärka Herrljungas profil.

Vi vill verkligen tacka för alla som har varit med oss i processen. Juryn var enig om att samtliga förslag hade kunnat passa bra på platsen och vi hoppas att vi får återkomma när vi hittar andra platser som är lämpliga för de andra bidragen som skickades in, säger Emil Hjalmarsson.

Plan och byggchef och kommunarkitekt Emil Hjalmarsson ställer sig positiv till att Herrljunga kommun ska ha fler sådana tävlingar framöver.

Jag tycker att tävlingen har varit en väldigt givande process som jag absolut tror och hoppas att vi ska kunna göra något liknande snart igen i Herrljunga.

Emil Hjalmarsson framför grönskande träd

Emil Hjalmarsson, Herrljunga kommuns plan och byggchef och kommunarkitekt