Artikeln publicerades 1 oktober 2021

Varning för bluffsamtal om spolning av eget avlopp

Tyvärr får vi signaler från privatpersoner som blivit kontaktade av företag som hävdar att det är ett krav att de kommer och spolar avlopp på uppdrag av Herrljunga kommun. Detta stämmer inte, och vi har inte gett något företag i uppgift att utföra några sådana uppdrag.

Idag finns det olika aktörer på marknaden som menar att de ska spola avlopp på uppdrag av kommunen, vilket inte är fallet. Om ni får denna typ är förfrågningar så är det helt frivilligt och inget som är tvingande från myndigheternas sida.

Enskilda avlopp töms på uppdrag av kommunen och sköts av Cleanpipe fram till årsskiftet. Efter det kommer GJ&son att utföra slamtömning.

Herrljunga kommun informerar