Artikeln publicerades 24 maj 2022

Invasiva arter - Jätteloka

Rör den inte! Men hittar du en jätteloka i naturen får du gärna rapportera den till invasivaarter.nu. Länk till annan webbplats.

Jättelokan kan bli upp till tre meter hög, sprider sig lätt, bildar ogenomträngliga bestånd och konkurrerar ut andra, betydligt trevligare växter. Som om inte det vore nog är den giftig. Får du växtsaften på huden kan det ge svåra skador. Inte konstigt att EU har förbjudit den.

Ska du göra dig av med växtmaterial från jätteloka? Små mängder kan läggas i dubbla påsar i det vanliga sopkärlet för restavfall. Större mängder ska också förpackas i dubbla påsar och lämnas på Tumbergs Återvinningscentral.

Lär dig känna igen de vanligaste invasiva arterna som hamnat i naturen, se vad de ställer till med och vad du kan göra. Kolla här!

#invasivaarter #jätteloka

Länk till webben: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/for-dig-som-privatperson/ Länk till annan webbplats.