Artikeln publicerades 7 juni 2022

Invasiva arter - Blomsterlupin

Blomsterlupin

Snygg och elegant men störigt dominant. Blomsterlupinen tränger undan andra växter vart den än kommer.

Har du den redan i din trädgård, så gör vad du kan för att hindra att den sprider sig till naturen. Framför allt, låt den inte sätta frö!

Ska du göra dig av med växtmaterial från lupin? Små mängder kan läggas i dubbla påsar i det vanliga sopkärlet för restavfall. Större mängder ska också förpackas i dubbla påsar och lämnas på Tumbergs Återvinningscentral.

Lär dig känna igen de vanligaste invasiva arterna i trädgården, se vad de ställer till med och vad du kan göra. Kolla här!

#invasivaarter #blomsterlupin

Länk till webben: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/for-dig-som-privatperson/ Länk till annan webbplats.