Artikeln publicerades 23 augusti 2022

Invasiva arter - Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris är en ståtlig växt som gärna sprider sig i naturen, tar kommandot över sin omgivning och ställer andra växter i skuggan. Något av en trädgårdens översittare. Slå av blomställningarna innan de blommar, så har du gjort en god gärning.

Ska du göra dig av med växtmaterial från Kanadensiskt gullris? Små mängder kan läggas i dubbla påsar i det vanliga sopkärlet för restavfall. Större mängder ska också förpackas i dubbla påsar och lämnas på Tumbergs Återvinningscentral.

Lär dig känna igen de vanligaste invasiva arterna i trädgården, vad de ställer till med och vad du kan göra. Kika här:
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/for-dig-som-privatperson/ Länk till annan webbplats.

Fynd av Kanadensiskt gullris eller andra invasiva arter går att rapportera in till www.artportalen.se Länk till annan webbplats. under fliken rapportera. Därifrån hämtar bland annat Länsstyrelsen information inför utskick till markägare angående invasiva arter.

#invasivaarter #kanadensisktgullris