Artikeln publicerades 12 december 2022

Sista spadtaget i Fåglavik 13 december

Vi firar att fibernätet är färdigbyggt i Herrljunga genom att ta det sista spadtaget i Fåglavik på Luciadagen den 13 december.

Enligt regeringens Bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband år 2025. I Post- och Telestyrelses senaste uppföljning av regeringens bredbandsstrategi från 2021 framgår att detta mål inte kommer att uppnås.

Därför är det extra glädjande att kunna konstatera att vi nu, genom att ha byggt bort den sista vita fläcken på vår bredbandskarta, kan ta det sista spadtaget för Herrljungas del. Alla fastighetsägare har nu fått erbjudande om fiber.

Under ca 10 år har Herrljunga Elektriska i nära samarbete med kommunens fantastiska fiberföreningar byggt upp ett helt nytt nät med över 200 mil fiberkabel. Som jämförelse är vårt elnät knappt 100 mil, och det har vi byggt på sedan bolaget bildades 1906.

I samband med fiberutbyggnaden har Herrljunga elektriska också passat på att gräva ner många av de elledningar som befinner sig i luften och ersatt dessa med jordkabel. Idag är därför elnätet ca 95 procent nedgrävt. Även denna uppgradering av elnätet är viktig av flera skäl:

  • På grund av klimatförändringar blir vädret mer extremt med stormar, skogsbränder etc som följd. Ledningar nedgrävda i marken har bättre förutsättningar att klara svåra påfrestningar.
  • När man ersätter det gamla telenätet med fiber går man miste om möjligheten att strömförsörja telefonapparaten från batterier i telestationen. Med optofiber, där man istället använder ljussignaler, behöver man ström i huset för att kunna kommunicera. Därför är det gynnsamt att uppgradera elnätet samtidigt som man byter till fiber.
  • Och sist men inte minst, när man ändå ska gräva ner ledningar i marken så blir det såklart gynnsamt att gräva ner fibernät och elnät samtidigt. Markägarna blir dessutom störda bara vid ett tillfälle.

På luciadagen – ljusets dag – kommer det att firas med de närmast berörda i Fåglavik med glögg, pepparkakor och lussekatter.