Artikeln publicerades 12 januari 2024

Gällande nya regler för matavfall

Från 1 januari 2024 gäller nationella krav på utsortering av matavfall. Herrljunga kommun har skickat in en ansökan till Naturvårdsverket gällande privata hushåll och har beviljats dispens för hela året 2024.

Anledningen till att kommunen har ansökt om dispens är att vi avvaktar det helt nya insamlingssystemet som kommer införas senast 2027. Det betyder att du som abonnent inte behöver vidta några åtgärder, oavsett om du för närvarande har abonnemang för blandat avfall. Dock har du möjlighet att byta till abonnemang matavfall om du vill göra en insats för miljön samt dra nytta av en lägre renhållningstaxa.

Vid byte av abonnemang kontaktar du vår entreprenör Remondis på 0322-120 07 eller kundtjanst.herrljunga@remondis.se