Tvätta bilen

Bilen ska du helst tvätta i en biltvättsanläggning. Har du inte möjlighet till det är gräs eller grus som underlag det näst bästa alternativet. Att tvätta bilen på gatan är inte bra.

Tvätta bilen rätt!

Vid biltvätt på gatan leds i de flesta fall tvättvattnet orenat direkt till närmaste sjö eller vattendrag!

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen. 

Biltvätt

Hur ska man då göra när man tvättar bilen?

Det allra bästa är att åka till en biltvätt och tvätta bilen där. Om du inte har tillgång till en tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus där tvättvattnet kan tränga ner i marken. Tänk dock på att om bilen tvättas ofta på samma plats ansamlas metaller och andra föroreningar i marken. Se till att platsen inte har avrinning till dike, sjö eller annat vattendrag, eller ligger i närheten av en dricksvattentäkt.

Gladast bli både miljön och bilen om du kör till en biltvätt! 

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna, det mår både du och miljön bäst av.