Vatten och avlopp runt norra Sämsjön: Sämsholm och Kläckene

Som en följd av vad som framkom i arbetet med kommunens VA-plan, antagen 2019, utreder vi förutsättningarna för vatten och avlopp runt norra delen av Sämsjön.

Nedan följer viktig information för dig som äger eller arrenderar en fastighet i området. På grund av rådande pandemiläge väljer vi att förmedla denna information digitalt.

Den som vill ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande, berörda tjänstemän eller till Norconsult (som på kommunens uppdrag tagit fram en rapport i ärendet) är välkommen på digitalt informationsmöte den 18 mars klockan 17. Länk till mötet publiceras på denna sida på mötesdagen vid klockan 10.

En bild på en karta som visar föreslagna verksamhetsområden

Karta som visar föreslagna verksamhetsområden

Gunnar Andersson. Bild tagen utomhus.

Hej och välkomna till denna digitala information!

Jag heter Gunnar Andersson och är kommunstyrelsens ordförande. En del av er har träffat på mig tidigare i detta sammanhang.

Tiden har tyvärr gått fort. Vi har blivit något fördröjda i arbetet, till viss del av pandemin som försvårat arbetet, men också av en del andra orsaker. Nu finns information som vi känner att det är viktigt att ni tar del av. Vi vill ha med er i arbetet och informera så mycket som möjligt! Vi vill också att arbetet skall ställa till så lite obehag som möjligt för er.

Jag är medveten om att någon kanske inte uppskattar vårt val att sköta kontakten digitalt, så som vi gör. Det blir dessvärre en följd av att vi behöver följa rekommendationerna från folkhälsomyndigheten, för att hindra ev. smittspridning. Hoppas att ni hjälper oss att sprida den här informationen om ni uppfattar att någon har svårigheter att nå den.

Vill också passa på att påminna om att vi från kommunens sida bedömer att det är bättre att påbörja arbetet med att utreda förutsättningarna för allmänt vatten och avlopp i området innan Länsstyrelsen kommer med någon form av åläggande.

Med detta lämnar jag över bild och ord till tjänstemännen, som jobbat på uppdrag av kommunfullmäktige, i filmen nedan.

Gunnar Andersson Kommunstyrelsens ordförande

Information om det digitala mötet

Sedan vi började undersöka VA-situationen runt Sämsjön har vi fått hjälp av Norconsult att utreda förutsättningarna för allmänt vatten och avlopp runt norra delen av Sämsjön. Huvuddragen av deras slutsatser framgår av filmen ovan, men för den som vill läsa hela rapporten finns den tillgänglig under relaterad information lägst ned på denna sida.

Varmt välkommen att ställa frågor gällande rapporten, kommunens inställning och kommande arbete med frågan vid ett digitalt möte den 18 mars klockan 17.00. Vi tar gärna emot frågor per mejl inför mötet. Det går naturligtvis också bra att ställa frågor direkt vid mötet.

Länken till frågestunden publiceras här den 18 mars omkring kl.10. Ni kan testa om ni kommer in på länken när som helst, men frågestunden kommer alltså inte att starta förrän strax innan kl.17.

Mötet sker via verktyget Teams. För att mötet ska fungera så bra som möjligt ber vi er att hjälpa till med följande:

  • Hjälp varandra att ansluta till mötet så att alla som vill får möjlighet att ta del av informationen.
  • För att delta i mötet behöver du en enhet (dator, surfplatta eller smartphone) med internetuppkoppling, skärm samt högtalare eller headset. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra, men inte absolut nödvändigt (du kan även ställa frågor skriftligt).
  • Stäng av mikrofon och kamera när du ansluter. Detta förbättrar möteskvaliteten för övriga mötesdeltagare. När du är på väg in i mötet ser du till att ljud och bild är inaktiverade genom att avmarkera dem enligt följande:

Klicka sedan på ”Anslut nu” för att komma in i mötet.

  • Väl inne i mötet finner du samma symboler, föreställande en mikrofon och en videokamera, i panelen. Försäkra dig om att dessa är överstrukna med ett snedstreck, då är funktionerna inaktiverade. Om de är aktiva, klicka på dem för att inaktivera. Dessa använder du också för att aktivera ljud och bild när du blir tilldelad ordet.
  • För att ställa en fråga, skriv den i chatten du hittar genom att klicka på pratbubblan i panelen, alternativt klicka på den lilla gubben med en hand, och välj ”räck upp handen”. Då blir du så småningom tilldelad ordet av oss mötesledare. Kom ihåg att gå in på samma ställe och välj ”ta ner handen” när du pratat färdigt, för att vi ska se vilka handuppräckningar som är aktuella.
  • Om du har problem med ljudet, klicka på de tre knapparna vid panelen (”Fler åtgärder”), och välj enhetsinställningar. Prova att växla mellan olika ljudenheter och/eller högtalare.
  • Ibland kan tekniskt strul lösas genom att gå ur mötet tillfälligt, och sedan ansluta på nytt. I vissa fall kan till och med en omstart av datorn behövas.
  • Vid större teknikproblem, mejla maja.sallander@herrljunga.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa till. Jag kommer dock att behöva vara aktiv i mötet, så jag har begränsad möjlighet att agera teknisk support.

Mötet kommer inte att spelas in.

Den som inte har möjlighet att delta den 18 mars har möjlighet att anmäla sig till ett uppföljningsmöte den 24 mars klockan 16.00. Anmälan skickas till: miljo@herrljunga.se (Norconsult kommer inte att delta vid detta möte.). Observera att den informationsfilm som finns på denna sida av informationstekniska skäl kommer att tas bort den 19 mars. Filmen kommer alltså inte att finnas tillgänglig dagarna innan mötet. Se därför till att ta del av den i god tid innan den 19 mars.

Vid mötet den 18 mars medverkar:

Gunnar Andersson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga Kommun. (gunnar.andersson@herrljunga.se)

Maja Sallander, samhällsutvecklare. Tjänsteperson vid enhet strategisk planering, Herrljunga Kommun. (maja.sallander@herrljunga.se)

Elaine Larsson, miljöchef. Tjänsteperson vid Miljöenheten, Herrljunga Kommun. (elaine.larsson@herrljunga.se)

Tord Ottergren, VA-chef, tjänsteperson på Herrljunga Vatten, Herrljunga Elektriska. (tord.ottergren@el.herrljunga.se)

Frida Carlsson, tjänsteperson på Herrljunga Vatten, Herrljunga Elektriska. (frida.carlsson@el.herrljunga.se)

Emma Nilsson Keskitalo, VA-utredare, Norconsult

Malin Törnberg, VA-utredare, Norconsult

Vi hoppas att ni känner att detta ger er den information ni behöver i nuläget. Hör av er om ni känner att information saknas!