Artikeln publicerades 5 mars 2020

Information från myndigheterna angående coronaviruset (covid-19)

Uppdaterad: 2020-03-26

Arbete i mikrobiologisk säkerhetsbänk i P4-zonen av säkerhetslaboratoriet.

Foto: Folkhälsomyndigheten, fotograf Magnus Pehrsson.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige som mycket hög. Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Det betyder att sjukdomen nu finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och att den sannolikt kommer att drabba alla världens länder. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

  • Stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
  • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.
  • Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Länkar till myndigheter

Regeringen beslutade den 11 mars att stoppa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 500 deltagare. Läs mer om detta på Polismyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Källkritik

Det florerar mycket information om coronavirussjukdom covid-19. Tänk på källkritiken när du tar del av information. Vad baseras informationen på? Är den informationen bekräftad vetenskapligt? Så håll dig gärna uppdaterad på några av våra mydigheters webbplatser eller sociala medier för att ta del av bekräftad information.

Herrljunga kommun följer ansvariga myndigheters rekommendationer gällande covid-19.