Artikeln publicerades 20 mars 2020

Herrljunga kommun vidtar åtgärder för att underlätta för våra lokala företag

Herrljunga kommun värnar om näringslivet och våra lokala företag.

Spridningen av coronaviruset gör nu att flera av våra företag i kommunen är hårt pressade.

– Från kommunens sida vill vi vidta de åtgärder som vi kan för att hjälpa företagen genom den situation som nu har uppkommit, säger Gunnar Andersson, kommunalråd.

– Framför allt den lokala handeln och småföretagarna har drabbats, säger Christian Palmén, ordförande i Företagarna i Herrljunga. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och stöttar de lokala företagen, så att de kan ta sig igenom den här krisen.

Åtgärder för att underlätta

För att underlätta för företagen kommer följande åtgärder nu att göras:

Kommunen kan komma att bevilja anstånd på de fakturor som kommunen skickar ut. Företag kan vända sig till ingela.larsson@vargarda.se och ansöka om anstånd med att betala.

Kommunen kan förkorta betaltider till leverantörer för att stärka företagens likviditet om det behövs. Företag kan vända sig till ingela.larsson@vargarda.se och ansöka om kortare betaltid.

Kommunen kan pausa tillsynsprocessen om företag vill med hänsyn till personalbortfall eller annan anledning kopplat till coronaviruset. När det gäller kontakter för inspektioner: Miljöenheten nås på miljo@admin.herrljunga.se och Byggenheten på bygg@admin.herrljunga.se

Stiftelsen Herrljunga Industrilokalers kunder kan ta kontakt med ordförande Bengt Ottosson om man har frågor.

Nyföretagarcentrum Alingsås erbjuder gratis samtalsstöd till oroliga företagare. Företag från Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerum är välkomna att kontakta NFC Alingsås om behov finns.

Polisområde Älvsborg har meddelat att med anledning av coronasituationen kommer polismyndigheten att ha en positiv inställning om restauranger önskar öppna sina uteserveringar tidigare. Krögarna får i vanlig ordning söka tillstånd för upplåtande av platsen, men Tillstånd Väst kommer att ha en positiv hållning när ansökan kommer in.

Extra nätverksträff på måndag

– Finns det andra sätt som vi kan stödja på eller förenkla för vårt lokala näringsliv, så vill vi att företagen hör av sig till oss, säger Carl-Olov Holmström, näringslivschef.

Fokus Herrljunga kommer att kalla till en extra nätverksträff på måndag den 23 mars kl 13.30 till 14. Det blir ett digitalt möte.

Carl-Olov Holmström, Herrljungas näringslivschef, nås på mail co@fokusherrljunga.se eller telefon 0513/35 855.

Herrljunga kommun informerar