Artikeln publicerades 25 mars 2020

Information om Herrljunga kommuns politiska sammanträden

Herrljunga kommuns politiska sammanträden fortgår i dagsläget som planerat. Vi följer händelseutveckling och rekommendationerna från våra expertmyndigheter. Beslut om politiska sammanträden kan därför komma att ändras längre fram.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigessammanträde hålls som vanligt i tidigare omfattning, det vill säga sammanträdet är öppet för dig som vill delta fysiskt eller via livesändning. Vi uppmanar dig som kan, att bevaka sammanträdet på distans för att minimera smittspridning och skydda riskgrupperna. Nästa fullmäktigesammanträde är den 7 april 2020 och mötet går att följa via kommunens Youtube-kanal Länk till annan webbplats..

På grund av rådande omständigheten kommer endast brådskande ärenden att behandlas. Detta för att ha ett så kort möte som möjligt och minimera smittspridning av viruset.

Kommunstyrelsen

Sammanträde för kommunstyrelsen kommer att hållas som tidigare omfattning. Kommunstyrelsens öppna sammanträde den 20/4 kommer inte längre vara öppet. Detta för att minska spridningen av Coronaviruset och skydda riskgrupperna. Du är istället välkommen till höstens öppna sammanträde. Precis som vanligt kan du läsa protokollet som publiceras på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnder och myndighetsutskott

Nämnderna och myndighetsutskottet kommer att genomföra sina sammanträden som vanligt, om inget annat beslut fattas den närmaste tiden. Nämndsammanträden är slutna och du får ta del av besluten först när protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla.

Rekommendationer och instruktioner inför sammanträdet

Herrljunga kommun följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter och uppmanar allmänheten att göra det samma. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom eller snuva, hosta eller feber, uppmanar vi att var och en tar sitt ansvar och stannar hemma för att minska smittspridningen. Tillhör du riskgruppen, försök hålla dig hemma!

Inför sammanträdet är det viktigt att vi tänker på följande saker:

  • Handhygien- tvätta händer noga och ofta
  • Undvik att hälsa på varandra med handskakning
  • Sitt gärna en meter ifrån varandra
  • Delta inte på sammanträdet om du är sjuk eller utgör en riskgrupp
Herrljunga kommunhus