Artikeln publicerades 3 april 2020

Håll avstånd och ta personligt ansvar – nya allmänna råd

Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten gick ut med 1 april 2020 är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

För dig som är smittade eller misstänkt vara smittad av covid-19:

 • Stanna hemma
 • Undvik sociala kontakter

Personligt ansvar

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid- 19. För att begränsa smittspridning bör alla:

 • Vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas som i butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum.
 • Hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop, på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler.
 • Hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Undvika att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.

Personer över 70 år och andra riskgrupper

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under "Personligt ansvar":

 • Begränsa sina sociala kontakter.
 • Undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Alla verksamheter i Sverige

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten:

 • Sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare.
 • Markerar avstånd på golvet, möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.
 • Håller digitala möten.
 • Erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

(Källa: Folkhälsomyndigheten, 1 april 2020)

Läs mer om till exempel arbetsplatsers samt kollektivtrafikens ansvar på Folkhälsomyndighetens hemsida om Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Länk till annan webbplats.

Folksamling illustration