Artikeln publicerades 8 april 2020

Minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige i maj och juni

Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde på tisdagen beslut om att tillfälligt minska ner antalet ledamöter för att minimera smittspridning av coronaviruset och värna utsatta riskgrupper.

Vid sammanträdena i maj och juni kommer antalet ledamöter att vara 21 istället för 31.

För att kommunfullmäktige ska vara beslutsfört krävs 21 mandat. Mandatfördelningen sker enligt Länsstyrelsens fördelning av mandatnummer 1 till 21 från valresultatet 2018.

Herrljunga kommun informerar